Erinevad investeerimislaenud

Oled mõelnud uute projektide algatamisele? Või ehk on sul plaanis soetada oma ettevõttele kinnisvara, et oma tegevust laiendada? On sul käibevahendeid juurde vaja?

Sellises olukorraks on sinu parimaks valikuks investeerimislaen.

Selles artiklis räägime sulle täpsemalt investeerimislaenust ettevõttele ning sellest, mis on investeerimislaen eraisikule.

Investeerimislaen on laenutoode, mis on mõeldud mahukamatesse ning pikema tasuvusajaga projektidesse investeerimiseks, ettevõttele põhivara soetamiseks, sinu ettevõtte tegevuse laiendamiseks või uute tootmisprotsesside väljatöötamiseks. Investeerimislaen aitab parandada ettevõtte konkurentsivõimet läbi ettevõtte tegevuse arendamise. Samuti võib ettevõtte investeerimislaenu kasutada ka erinevate toodete või teenuste turunduskulude katteks.

Milleks võib investeerimislaenu kasutada?

Investeerimislaen sobib suuremate projektide rahastuseks, mille tasuvuspunkt jõuab kätte pikema aja möödudes. Olgu selleks investeering tootmisesse, kinnisvarasse või turunduskuludesse. Investeerimislaen on kui kiirenduslaen sinu ettevõttele oma tegevuse arendamisel.

Investeerimislaen ettevõttele on hea variant ka siis kui on plaanis suurendada oma ettevõtte konkurentsivõimet läbi äritegevuse laiendamise.

Investeerimislaenud on mõeldud tegutsevatele ettevõtetele pikaajaliste projektide finantseerimiseks.

Millised on investeerimislaenu tingimused?

Peamiseks investeerimislaenu tingimuseks on see, et seda taotlev ettevõtte peab olema toimiv ning tegutsev. Antud ettevõte peab olema ka Eesti Vabariigis registreeritud või võib see olla ka füüsilisest isikust ettevõtja. Samuti peab selle äriühingu omakapital vastama seaduses kehtestatud nõuetele.

Lisaks eeltoodud tingimustele ei tohi sellel ettevõttel ega juhatuse liikmetel olla maksehäireid ega kehtivaid maksevõlgasid Maksu- ja Tolliameti andmete kohaselt.

Ettevõttele investeerimislaenu taotlemisel ei ole tarvis otsida tagatist, sest tagatiseks võib olla juhatuse liikme käendus.

Investeerimislaenu taotluse esitamise järel on tihtipeale vaja esitada ka viimaste kuude kasumiaruanne ja bilanss. Alustava ettevõtte puhul võib laenuandja nõuda ka äriplaani esitamist.

Tagasimaksegraafikud on igal laenupakkujal erinevad. Paljud investeerimislaenu pakkujad on loonud võimaluse vabaks tagasimakse graafikuks. See tähendab seda, et laenuvõtja tasub vaid intressimakseid ning laenu põhiosa tuleb tagasi maksta siis, kui selleks on võimalus.

Maksegraafikutest räägime sulle täpsemalt järgmises lõigus.

Erinevad maksegraafikud: Annuiteetlaen, muutumatu põhiosaga laen ja bullet-laen

Laenu võttes tuleb alati arvestada sellega, milline hakkab olema sinu tagasimaksegraafik. Kas sinu igakuised tagasimaksed on täpselt ühesugused või on need varieeruvad? Nendele küsimustele saad sa kõige lihtsamini ning kiiremini vastuse laenuandjalt ning nende esindajalt.

Selles artiklis selgitame sulle erinevusi annuiteetlaenu, muutumatu põhiosaga laenu ning bullet- laenu vahel.

Annuiteetlaen

Annuiteetlaenu omapäraks on see, et igal perioodil makstakse tagasi võrdne summa. Sõna annuiteet otsetõlge tähendab küll iga-aastast tagasimakset, aga tihtipeale on annuiteet laenu all mõeldud siiski ühesuguste igakuisete maksetega laenu tagasimaksegraafikut.

Igakuine laenu tagasimakse koosneb kahest osast- intressimaksest ning laenu põhiosa maksest. Laenu tagasimakse perioodi algul on pigem väike ning intressimakse suurus võrdlemisi suur. Mida rohkem aega edasi läheb ning mida rohkem makseid teostatakse seda väiksemaks läheb igakuine intressimakse osa ning seda rohkem kasvab laenu põhiosa tagasimakse suurus.

Kuid siinkohal tuleb meeles pidada, et kui sinu laenumakseid mõjutab euribor, siis võivad igakuised maksed aastate jooksul veidi muutuda. Kui euribor on laenu tagasimakse perioodi vältel sama, siis erinevust ei tule. See tähendab, euribor hakkab koguintressimäära ja sedakaudu laenumakse suurust mõjutama alles siis, kui euribor ronib nulli alt plussi poolele. Siis kasvavad igakuised laenu tagasimaksed euribori võrra.

Euribori vaadatakse iga 6 kuu tagant uuesti üle ning selle muutusest tulenevalt muudetakse laenude koguintressimäära. See omakorda mõjutab sinu lõpliku laenumakse suurust.

Muutumatu ehk fikseeritud põhiosaga laen

Kui sinu võetud laenul on fikseeritud põhiosa, siis see tähendab seda, et iga aasta on sul vaja tagasi maksta võrdne osa kogu laenu põhiosast. Põhiosa tagasimaksele lisandub intress. See tähendab ühtlasi ka seda, et laenu põhiosa vähenedes aja jooksul tuleb sul tasuda järjest väiksem intressisumma.

Kui laenu tagasimakse perioodi alguses on sinul või sinu ettevõttel võimalik sooritada suuremaid laenu igakuiseid tagasimakseid, siis on sul kasulikum valida võrdsetes põhiosades maksetega graafik, sest sellisel juhul maksad kokkuvõttes pangale arvestatava summa võrra vähem intresse.

Kokkuvõtteks võib veel öelda, et annuiteetgraafikuga laenu puhul on laenukoormus ühtlasemalt jaotunud ning võrdsed laenu kuumaksed võimaldavad kokkuvõttes laenuvõtjal taodelda suuremat laenusummat.

Bullet- laen

Bullet- laen võib algul tunduda üsna keerulise ning uue terminina kuid tegelikult on selle selgitus üsna lihtne. Selle laenu puhul tasub laenuvõtja jooksvalt vaid intressimakseid. See tähendab seda, et laenu põhiosa makstakse tagasi ühes osas alles laenuperioodi lõppedes. Ühtlasi tähendab see ka seda, et kuna laenu põhiosa jooksvalt ei tagastata, on bullet-laenu jooksev makse ülaltoodud näidetest kõige väiksem.

Kas peaksin ühte laenu tagasimaksegraafikut teisele eelistama?

Ülaltoodud näiteid võrreldes ning konkreetsete näidetega arvutades peame tõdema, et üks nendest tagasimaksegraafikutest on mõistlikum kui teised.

Kui arutleda milline laen on kõige “odavam”, siis tuleb mõelda sellele, millise laenu tagasimaksegraafikuga tasume me kõige vähem intresse ehk lihtsalt pangale teenuse osutamise eest tasu. Laenu hind ongi tegelikult intressimäär. Kui kõikide laenude puhul on intressimäär sama, siis laenu tagasimakseperiood mängib olulist rolli. Sama käib ka osamaksete suuruse kohta ning vaadata tuleks ka seda, millest need osamaksed koosnevad.

Laenuraha kasutamise periood on kõige pikem bullet-laenu puhul ja kõige lühem muutumatu põhiosaga laenu tagastamise puhul. Sellest tuleneb ka asjaolu, et bullet-laenu võttes tuleb arvestada suurema tasutava intressi summaga kui näiteks muutumatu põhiosaga laenu puhul. Muutumatu põhiosaga laenu tagasimaksmine on nende kolme variandi puhul kõige soodsam kui intressid on samasugused.

Kui siiski hakata valima milline nendest laenu tagasimaksegraafikutest kõige mõistlikum on, siis tuleks alustada oma rahavoogude üle vaatamisest. Millised on sinu ettevõtte võimalused iga kuu? Kas sinu ettevõtte sissetulek on täpselt ühesugune iga kuu või on vahepeal ka kuid kus sissetulek on väga väike?

Kas sinu ettevõttel on võimalik laenuperioodi alguses maksta suuremaid summasid, et laenu põhiosa kiiresti vähendada?
Kui jah, siis see oleks üks kõige mõistlikumatest sammudest, sest nii väheneb kiiresti ka intressimakse, mida arvutatakse laenujäägi pealt. Kui aga intressi arvutatakse laenu põhisumma pealt siis pole vahet kui palju esimestel laenukuudel laenu tagastatakse, sest intressimakse sellest kahjuks ei muutu.

Kõige mõistlikum on konsulteerida laenudele spetsialiseerunud spetsialistiga ning panna paika just sinu ettevõttele sobivaim strateegia ning valida parim laenutoode mis sobib kõige paremini sinu ettevõttele.

Laenukäendaja meelespead käenduse andmisel

Ka investeerimislaenu käendajaks olles on olemas risk. Käenduse lubamine tähendab seda, et käendaja on lubanud üle võtta laenuvõtja rahalise kohustuse juhul kui ta pole enam laenu tagasimaksmiseks võimeline. Sellepärast tuleks käendus anda vaid ettevõttele või isikule, keda usaldatakse ning kelle maksevõimekuses ollakse täielikult kindel.

Enne kui annad käenduse, mõtle:

  • Kas selle laenu saaja kohustuse täitmine on sulle ka kõige hullema stsenaariumi puhul võimalik? Kas igakuisete maksete tegemisega saaksid sa hakkama juhul kui laenu võtja pole seda võimeline enam tegema?
  • Kui sul tekib laenu lepingu või tingimuse osas küsimusi pöördu kindlasti laenudele spetsialiseerunud spetsialisti poole. Kõik laenu tingimused ning laenulepingus toodud punktid peaksid sulle täielikult selged olema enne laenulepingule alla kirjutamist ning oma käenduse andmist.
  • Enne käenduse andmist hinda oma finantsvõimekust. Kas ka sina oled suutelist sellist igakuist makset tasuma juhul kui laenu võtja pole selleks enam võimeline? Kui ei, siis palu igakuist tagasimakse suurust vähendada ning kaalu kogu laenusumma vähendamist. Uuri kindalasti ka käendaja vastutuse maksimaalmäära kohta enne lepingule allkirja panemist. Kui oled ka kõige hullema stsenaariumi puhul sellist summat võimeline iga kuu maksma, siis võid lepingule oma allkirja anda ning oma käenduse laenu võtjale garanteerida.
  • Tutvu hoolikalt enne laenu lepingule allakirjutamist kõigi lepingulisadega ning tingimustega.

Kui hakkad allkirjastama käenduslepingut, mõtle:

  • Kas kõik tingimused on sulle selged? Kui vastasid sellele küsimusele ei, siis ära karda küsida lisainformatsiooni ning selgitusi. Vajadusel konsulteeri enne lepingule allakirjutamist laenudele spetsialiseerunud isikuga või laenupakkujaga.
  • Kontrolli oma andmeid. Kas kõik sinu andmed said lepingusse õigesti märgitud (nimi, aadress, dokumendi number, telefoni number, isikukood, e-posti aadress)? Kõik need detailid on laenulepingus kriitilise tähtsusega ning neid ei tohi valesti märkida.
  • Kuula tähelepanelikult laenu andva panga esindaja selgitusi nii laenulepingu kui ka käenduslepingu kohta. Kui sul tekib küsimusi, küsi kohe, et hiljem ei tekiks arusaamatusi ning ebameeldivusi.

Meelespea

Investeerimislaen, nagu ka iga teine laen on rahaline kohutus. Enne laenulepingu allkirjastamist palume teil väga põhjalikult tutvuda kõigi lepingus toodud tingimustega ning lepingulisadega. Kui teil tekib seoses lepingutingimustega või lepingulisadega küsimusi siis konsulteerige otse laenu pakkuva asutuse esindajaga. Vajadusel konsulteerige enne laenulepingu sõlmimist laenudele spetsialiseerunud isikuga.