Elektri hind – Kuidas see viimase aasta jooksul kujunenud on?

Elektrihinda mõjutavad mitmed tegurid. Pole vaid ühte tegurit, millest elektri börsihind otseselt oleneks.

Alustame sellest, et Eestisse ostetav elekter ostetakse sisse Baltikumi ja Põhjamaade ühiselt elektriturult. See tähendab, et elektrihinda ei mõjuta vaid see, millised elektrit tootvad jaamad parasjagu Eestis töötavad, vaid ka mujal regioonis.

Kuna elektri tarbimine on meie piirkonnas võrreldes eelmise aastaga oluliselt kasvanud, sõltub sellest ka elektri hind. Kui tarbimine kasvab ning tootmine ei jõua tarbimisega sammu pidada siis tagajärjeks on hindade kiire tõus.

Viimase aasta jooksul on Baltikumi piirkonnas olnud eelnevate aastatega võrreldes olnud vähem tuult, mis on ka üheks suureks faktoriks elektri hinna kiirel tõusul. Samuti mängib väga suurt rolli ka asjaolu, et suurem tootmise koormus on liikunud gaasi- ja kivisöejaamadele, mille omahind on kallim. Seda mõjutab gaasi hinna mitmekordne kallinemine ning samuti ka kõrgem CO2 hind.

Kõik need faktorid kokku tähendavad seda, et kuna odavamalt elektrit tootvad jaamad ei saa töötada, töötavad sellistel perioodidel kallimalt elektrit tootvad jaamad.

Järgnevas lõigus räägime teile täpsemalt elektrihinda mõjutavatest teguritest.

Elektrihinda mõjutavad tegurid

Ülekande võimsused

Täna on Eestil elektriühendused kolme riigiga. Nendeks on Venemaa, Läti ja Soome. Ülekandevõimsuste suurenemisega suureneb ka konkurents, mis tähendab, et seeläbi on tarbijatele tagatud parim võimalik elektrihind. Mida tugevam on ühendus Põhjamaadega ning mida rohkem kasutatakse erinevaid tootmisviise seda ühtlasem on hinnatase eri piirkondade vahel.

Tarbimine

Lisaks ülekande võimsusele mõjutavad elektri hinda ka tarbimine. Lihtsaim näide tarbimise illustreerimiseks on talvine kütteperiood. Kuna enamik majapidamisi kasutab peamise kütteallikana elektril töötavaid lahendusi, siis on elektri tarbimine talvel palju suurem kui teistel aastaaegadel. Kuid see ei välista seda, et suvel ei võiks tarbimine samuti suur olla, näiteks siis, kui elektrit kasutatakse jahutuseks.

Samuti mõjutavad elektrihinda ka töötavate tuulegeneraatorite kogus ehk siis see, kui tuuline ilm parasjagu on ning lisaks sellele ka hüdroenergia tase. Kui nii hüdro- kui ka tuuleenergia tase on madal tähendab see seda, et odava elektri kogus turul on selle võrra väiksem ning sisse ostetava elektri hinnad on kõrgemad. Kuna hüdroenergia on kõige odavam elektrienergia ning seda on Põhjamaade–Balti regioonis üsna palju, siis mõjutab selle olemasolu tugevalt selle regiooni elektri hinda.

Tootmisvõimsuste koosseis

Elektri börsihinnad sõltuvad suuresti ka sellest, kui palju antud hetkel elektrit toodetakse ning kui suur on nõudlus. Näiteks, kui nii Eestis kui ka Lätis on mitmed elektritootmisega tegelevad jaamad hetkel kinni, siis see mõjutab väga elektri börsihinda. Samuti mõjutab elektri hinda ka see, kui elektritootjate jaamad kinni pannakse. Infot selliste juhtumite kohta saab kõige paremini uudiseid jälgides.

Kui ühe perioodi lõikes tootmismahud langevad ning tarbimine vaid suureneb, siis tagajärjeks võivad olla väga kõrged elektri börsihinnad. Elektri börsihindade kohta saate huvi korral lisainformatsiooni internetist.

Ebameeldivaid olukordi, kus elektriarve on oodatust palju suurem, võib ära hoida fikseeritud elektrihinnaga paketile üle minemisega. Fikseeritud hinnaga pakett tagab teile olukorra, kus igakuised elektriarved on etteaimatava suurusega ning muretsemiseks pole põhjust.

Primaarkütuse hinnad

Primaarkütuste hinnatõus mõjutab elektrienergia hinda kõige otsesemalt. See tähendab seda, et kui tooraine hind tõuseb, mõjutab see ka lõpptoodangu hinda.

Nagu ka elektrienergia hinnad, on viimastel aastatel tublisti tõusnud ka primaarkütuste hinnad. Primaarkütusteks on näiteks gaas, puiduhake ja põlevkivi. Kõigi nende kütuste hinnad on viimaste aastate jooksul näinud hinnakasvu. See tähendab ka seda, et nendest primaarkütustest toodetav elektrienergia hind tõuseb.

Lisaks primaarkütuste hinnale tuleb arvestada ka seda, et osade primaarkütuste kasutamisel on elektrienergia tootjad kohustatud maksma ka täiendavaid tasusid, nagu näiteks heitmete (CO2) ja jäätmete tasu.

Keda elektri börsihind mõjutab?

Elektri börsihind mõjutab ainult neid inimesi, kes on oma elektri paketiks valinud börsihinnaga paketi. Börsihinnaga elektrit tarbides tuleb silmas pidada, et elektri börsihind muutub iga tund ning samuti peab kodune elektriarvesti tarbitud elektri üle tunnipõhist arvestust. Selle pärast soovitatakse börsihinnaga elektrit tarbivatel klientidel silma peal hoida elektri börsihinna kõikumisel. Seda saab teha kõige mugavamalt elektriteenuse pakkuja kodulehelt.

Paljud börsihinnaga paketi valinud kliendid väidavad, et tegid sellise valiku just selleks, et kasutada ära madalat elektri börsihinda ning vähendada oma elektritarbimist siis kui elektri börsihind on kõrge. See tähendab seda, et kui elektri börsihind on madal, siis kasutatakse ära võimalust pesta pesu või kasutada erinevaid kodumasinaid, mis muidu on suure elektri tarbimisega.

Erakliendina soovitame teil siiski enne elektri paketi valimist mõelda, millised on teie tarbimisharjumused ning milline pakett teile kõige paremini sobida võiks. Kindlasti tuleks arvestada, et börsihinnaga elektrit ostes on suur risk, et elektrihinnad on päeva jooksul väga kõrged ning vaid öösel mõnel tunnil madalad. See võib tähendada seda, et kui oma tarbimisharjumusi mitte muuta ning kasutada ära palju elektrit siis kui hind on kõrge, võib teie elektriarve osutuda üsna hirmuäratavaks.

Riski ärahoidmiseks on alati võimalik valida endale fikseeritud elektrihinnaga pakett. Siis pole teil vaja iga päev elektri börsihinda jälgida ning teil on lihtsam ette aimata oma igakuiseid elektriarveid.

Mida teha olukorras kus elektriarve on liiga suur, et seda ära tasuda?

Sellisteks olukordadeks on Kreditum loonud lihtsa ning mugava lahenduse, milleks on laen elektriarve tasumiseks.

See on laenutoode, mis on mõeldud täpselt selleks olukorraks, kui eelmise kuu elektriarve on tulnud liiga suur, et seda mõistlikult korraga ära maksta ning elektriteenust pakkuv ettevõte ähvardab elektri kinni keerata.

Sellises olukorras, kus elektriarve on juba tasumata jäänud ning on oht elektrist üldse ilma jääda, on võimalik võtta selle kulu katteks Kreditumist laen. Laen elektriarve tasumiseks võib aidata teid olukorras, kus elektriarve maksmata jätmise intress on palu kõrgem kui laenuintress.

Sellises olukorras on teil mõistlik kaaluda laenu võtmist ning lahendada maksmata jäetud elektriarve mure selliselt, kuna laenu on teil võimalik tagasi maksta hiljem ning teile sobiva graafiku alusel.

Kuidas hoida kokku igakuistelt elektriarvetelt?

Tegelikult pole elektri tarbimise pealt kokkuhoidmine üldse keeruline. Kõige lihtsam on oma elektritarbimist vähendada just erinevate kodumasinate kasutamise arvelt. Pesu pesemine on hea näide sellest, kuidas saab elektritarbimist mõistlikult ajastada. Näiteks kuion teada, et õhtul kella kümnest kuni kaheteistkümneni on elektri hind madal, siis oleks kõige mõistlikum pesu pesemine planeerida just selleks ajaks, et vähendada kõrge hinnaga elektri tarbimist. Sama on võimalik teha ka näiteks nõudepesumasina ning teiste palju elektrit tarbivate kodumasinate kasutamisega. Selleks tuleb teil lihtsalt elektri börsihinna muutumist jälgida ning kodumasinate kasutamise aega õigesti ajastada.

Kui teil on kodus vanu kodumasinaid, mis tarbivad võrreldes uute kodumasinatega väga palju elektrit, siis üheks võimaluseks tarbimist vähendada on nende välja vahetamine.

See nõuab küll esialgset investeeringut, aga see investeering võib ennast juba järgnevate kuude jooksul ära tasuda, kui teie elektriarved on tunduvalt väiksemad.