Laen ilma töökohata

Võrdle laenud kiirelt ja mugavalt kuni 25 000 €. Üks taotlus, mitu pakkumist. Laenutaotlus on tasuta ja ei kohusta millekski.

Palun oota..

Täida üks taotlus ja
võrdle pakkumisi

Taotlus on tasuta ja
ei kohusta millekski

Vali odavaim laen
parimate tingimustega

Laen ilma töökohata

Töö kaotamine võib juhtuda kiiresti ja tihti ka töötajast mitteoleneval põhjusel. Loomulikult on hea, kui on kogutud piisav hulk sääste ning on võimalik taotleda abi mõnest sotsiaalkindlustuse osakonnast. Siiski pole see paljudele võimalik. Laen ilma töökohata on üks kiire alternatiiv raha saamiseks, kuid see tuleks korralikult läbi mõelda. Mistahes laen töötule on üks laenutoode, mida finantsasutused pakuvad, kuid see sisaldab endas nende jaoks kindlat riski. Laen ilma palgatõendita tähendab, et finantsasutus võtab riski, sest tihti pole töötul stabiilset sissetulekut ning ta võib kergemini laenumaksetega hätta jääda. Seetõttu peaks laen ilma palgatõendita olema hoolikalt läbimõeldud otsus, sest see on riskantne ka laenuvõtja jaoks. Iga laen on finantskohustus ning laen ilma töökohata tähendab, et sul puudub stabiilne sissetulek ning seetõttu suur risk laen mitte tagasi maksta. See aga võib tekitada tulevikus suuri probleeme.

Laen töötule

Kui oled töötu, ei tähenda see automaatselt, et te ei kvalifitseeru laenu saamiseks. Tegelikult sõltub see suuresti laenuandjast ning sinu varasemast krediidiajaloost. Samuti ei tähenda töötu olek automaatselt, et igasugused sissetulekud puuduvad. Sa võid töötuna arvel olla ning saada igakuiselt toetust, millest piisab laenu tagasimaksete tegemiseks. Samuti on töötus ajutine olukord – sa võid üsna peagi olla tagasi tööl ning olema võimeline tegema suuremaid tagasimakseid. Üldjuhul pead arvestama, et laen töötule tähendab väiksemaid summasid, tihti vaid mõnisada eurot, seetõttu ei tohiks seda summat kulutada arututele impulssostudele. Pigem võiks laenu võtmist kaaluda, kui see aitaks tööle saada või muid suuremaid eesmärke täita.

Laen ilma palgatõendita

Tänapäeval ei ole sissetuleku tõendamiseks vaja esitada palgatõendit. Pangakonto väljavõtte saab internetis laenu taotledes esitada automaatselt. Üldiselt on pangakonto väljavõte ning Maksuameti ametlik info sinu kohta piisavad andmed sissetuleku tõendamiseks. Loomulikult aitab kaasa ka varasem laitmatu krediidiajalugu. Krediidiinfot saab kasutaja kohta Krediidiregistrist. Palk ei pea olema ainuke sissetulek laenu saamisel. Selleks võivad olla ka erinevad sotsiaaltoetused, pension, stipendium, lisasissetulekud hobidest või esemete müügist. Adekvaatse ja tõelise ülevaate isiku sissetulekutest ja maksevõimest saab kas pangakonto väljavõtte alusel või näiteks Maksuameti infost, samuti Krediidiregistrist või ka Pensionikonto andmetest. See sisaldab kogu infot isiku ametlike sissetulekute kohta. Sularahatehinguid need andmekogud aga paraku ei kajasta, samuti on raskem tõendata sularaha seaduslikkust, seetõttu ei saa sularaha olemasolu pidada piisavaks tingimuseks laenu väljastamiseks töötule.

Kas igaüks võib saada laenu ilma palgatõendita?

Eestis väljastatakse laenu alalistele Eesti elanikele, kes on vähemalt täisealised. Siiski tuleb arvestada, et kuigi täisealiseks loetakse 18 aastast isikut, siis laenufirmadel on tihti vanusepiiriks isegi 20 või 21 eluaasta. Samuti on laenufirmadel vanuse ülempiir, näiteks üldjuhul oodatakse, et laenaja oleks noorem kui 75 aastat. Kindlasti tehakse ka erandeid ning isiku sissetulekud ning varasem maksekäitumine on kindlasti oluliseks teguriks. Samuti sõltub laenu otsus võetava laenu suurusest ning eesmärgiks. Kuna laen on tarbija jaoks finantskohustus ning laenu väljastamine on krediidiasutuse jaoks risk, peavad need riskid olema mõistlikud ja hajutatud.

Kas laen töötule sobib mulle, kui mul on kehtivad maksehäired?

Kehtiva maksehäirega ning puuduva sissetulekuga inimestele laenu ei väljastata. See oleks ebamõistlik nii laenaja kui ka laenuandja suhtes. See lisaks laenajale ebameeldivaid uusi kohustusi, kuigi tema käitumine on tõestanud, et ta on ebausaldusväärne ning maksejõuetu. Ning samuti oleks see krediidiandjale liigne risk. Eesti seadused on finantsasutuste suhtes väga karmid ning neid kontrollitakse pidevalt, et nende kliendid oleksid piisavalt maksevõimelised. See ootus tuleneb seadusest. Eesti krediidiandjad on seadusekuulekad ning järgivad seadusi, et olla kliendisõbralikud ning lähtuda vastutustundliku laenamise põhimõttest.

Miks on laen ilma töökohata riskantne valik?

Laenu riskantsus sõltub iga konkreetse laenaja maksekäitumise ajaloost ning ka praegustest sissetulekutest. Eelkõige tuleks läbi mõelda laenu võtmise eesmärk. Kui muidu tubli ja töökas inimene on sattunud ajutistesse raskustesse, siis võib aidata kiire laen teda eesmärkide saavutamisel. Eesmärgiks võib olla näiteks oma äri või ettevõtte loomine või mõne kasuliku eseme ostmine, mis aitaks kasumit teenida ja rahalistest raskustest kiiresti välja tulla. Rahaliste raskuste eest pole keegi meist kaitstud ning seetõttu ei tasuks üleolevalt suhtuda neisse, kes võtavad töötuna laenu. Samas ei tohiks juba raskustesse sattunud töötu võtta laenu impulssostude ning ajutiste vajaduste rahuldamiseks. Laen töötule pole mõeldud kiirete vajaduste rahuldamiseks, sest tavaliselt on kiirlaenudel ja väikelaenudel väga kõrged intressid ning see ei tasu end ära.

Kas laen töötule lahendab minu finantsprobleemid?

Kindlasti võib kiirlaen või väikelaen tunduda ahvatleva ja kiire võimalusena oma rahaline seis ruttu parandada. Siiski tasub enne laenu võtmist mõelda, miks inimene sellistesse raskustesse üldse sattus. Oluline on teha konkreetne plaan nendest ajutistest raskustest väljumiseks. Kui laen aitab seda eesmärki taotleda, võib laen töötule olla sobiv valik. Kuid kui raskustesse on satutud isiklike probleemide, sõltuvuste, halbade harjumuste vms tõttu, siis ei ole laen ilma töökohata kindlasti sobiv valik ning tekitaks laenajale hoopis rohkem probleeme. Parem on mõelda, kuidas saada töist tulu ning parandada oma sissetulekute voogu. Kui tõesti on vaja laenu, siis tasuks vaadata pakkumisi, mis on intressivabad. Kuigi intressivabalt saab üldjuhul laenata pere, sugulane, sõber või hea tuttav või kolleeg, siis pakuvad ka paljud ametlikud krediidiasutused esmakordsetele laenutaotlejatele 0% intressiga kiirlaenu või väikelaenu.

Parim laen ilma töökohata 2023

See, et inimesel ei ole konkreetset töökohta, ei tähenda, et tal poleks püsivaid sissetulekuid. Inimene võib täitsa hästi elada ära ka sotsiaaltoetustest ja muudest toimetuleku toetustest, samuti võivad tal olla suuremad säästud, dividendid või muu tulu, mis on pangakontol tõendatav. Siiski, kui on võimalik elada hästi ära ka muudest sissetuleku allikatest, tasub läbi mõelda, kas laenu võtmine on üldse vajalik. Kiirlaenudel ja väikelaenudel on küll riiklikult määratud intressi maksimaalmäär ehk krediidi kulukuse määr, milleks on aastal 2021 pisut üle 60%. Kuid see on siiski märkimisväärne summa, mida enamus laenufirmad ka maksimaalmääras ära kasutavad. See aga tähendab väga kallist väljaminekut just intressidele ning ei pruugi olla majanduslikult mõistlik valik inimesele, kes muidu eluga hästi hakkama saab.

Parim laen töötule 2023

Kui inimene on sattunud rahalistesse raskustesse ning leiab, et laenu võtmine aitaks oluliselt tema majanduslikku olukorda parandada, kuid ta pole varem kunagi kiirlaenu või väikelaenu võtnud, võivad abiks olla krediidiasutuste pakkumised esmakordsetele klientidele. Paljud laenufirmad pakuvad esmakordsetele klientidele tõesti suurepäraseid pakkumisi. Näiteks esmakordne laen võib olla 0% intressiga üheks, kaheks või isegi kolmeks kuuks. See tähendab, et kui võtta laenu näiteks 500€ ulatuses, siis ka kolme kuu pärast tuleb tagasi tasuda sama 500€. Ilma igasuguste varjatud tasudeta. See võib olla tõesti mugav pakkumine töötule, sest kolme kuu jooksul võib töö situatsioon ja rahaline olukord kõvasti paraneda.

Parim laen ilma palgatõendita 2023

Tänapäeval ei ole enam kiirlaenud ja väikelaenud nii kõrgete intressidega ja karmide tagasimaksmise tingimustega kui varem. Lisaks ei pea laenu taotlemiseks üldsegi olema püsivat töökohta või palgatõendit, vaid piisab regulaarsetest sissetulekutest, millest saab katta olemasolevad ja potentsiaalsed laenukohustused. Samuti saab makseraskustesse sattumisel alati taotleda maksepuhkust, mis vähendab oluliselt tagasimaksete suurust. Uued kliendid võiksid kindlasti kasutada ja küsida julgelt personaalset pakkumist, mis on tihti väga soodne. Samuti on soodsad pakkumised laitmatu makseajalooga püsiklientidele ja korduvatele laenutaotlejatele. Personaalse pakkumise saamiseks tuleb pöörduda konkreetse krediidiandja poole. Sõbralik klienditeenindus aitab teie vajadused selgemalt kaardistada ning üldjuhul tehakse laenuotsus väga kiiresti, automaatsete andmete alusel.

Kokkuvõtteks

Eesti praegusel krediidi- ja laenuturul on mitmeid erinevaid krediidiasutusi, kes on usaldusväärsed ja kliendisõbralikud. Kõigepealt peaks töötu inimene hoolikalt läbi mõtlema, mis teda praegusesse olukorda viis ja kuidas ta saaks oma seisu ilma laenu abita parandada. Näiteks tasuks mõelda mõne uue ameti omandamise peale. Eestis on palju sotsiaalhoolekande programme elu hammasrataste vahele jäänud inimestele, mis aitab neil eluga taas ree peale saada. Nendest osavõtmist ei peaks häbenema, vaid hoopis uhkust tundma, et sellised võimalused on olemas ja inimene kasutab neid oma elujärje parandamiseks. Siiski, vahel võib laenu võtmine olla ainuke võimalus, mis aitab elu paremaks teha. Kui seda laenu kasutatakse otstarbekalt, näiteks soetatakse midagi alustava ettevõtte jaoks või laenatakse selleks perioodiks, millal kindlasti teatakse, et uus töö on olemas ning sissetulek kindel, võib laenu taotleda küll.