Väike perelaen ja noore pere laen

Võrdle perelaene kiirelt ja mugavalt kuni 25 000 €.
Üks taotlus, mitu pakkumist. Laenutaotlus on tasuta ja ei kohusta millekski.

Palun oota..

Täida üks taotlus ja
võrdle pakkumisi

Taotlus on tasuta ja
ei kohusta millekski

Vali odavaim laen
parimate tingimustega

Väike perelaen, kellele ja millisteks olukordadeks?

Väike perelaen on tarbimislaen, mis on loodud noortele peredele, et aidata neid rahalise toimetulekuga. Laenu võib võtta ootamatu tekkinud kulutuse katteks või ka pikemalt plaanitud tööde tegemiseks. Laenusumma ei ole kindlalt fikseeritud, seda on võimalik valida vastavalt tekkinud vajadustele. Külla aga tuleb arvestada, et suurema laenusumma puhul on reeglina nõutav ka tagatis.

Oluline on enne taotluse esitamist end kurssi viia erinevate laenupakkumiste sisu, reeglite ja tingimustega. Meie kodulehel saad ennast hõlpsalt vajaliku infoga kurssi viia. Tänapäevaste kommunikatsioonilahenduste olemasolul pole vaja isegi kodust välja minna, sest kõik saab internetis mugavalt ära teha ja digiallkirjastada. Valides laenu ja kaaludes võimalusi on alati hea teha otsus sellise laenu kasuks, mille puhul tagasimakseid on vähem, tagastuse periood on lühem, intress soodsam.

Perelaen – milliseid tegureid omavahel võrrelda?

Me teame, et perelaenusid on palju, mis ulatuvad enamasti kuni 25 000€. Siin juures saame välja tuua mitmed tegureid, mida kindla summa taotlemise puhul saab võrrelda. Tuleb teada, et lisaks laenusummale on oluline olla kursis ka muude oluliste tingimustega. Siin juures on heaks näiteks kuumaksega laen, mis ei pruugi alati olla kõige soodsam. Nii võib laenuandja pakkumine sisaldada tingimusi, mis küll tagavad väiksema kuumakse, kuid kogu tagasi makstav summa võib olla intressi tõttu suurem. Sama laenusumma taotlemisel, tasudes küll suurema kuumakse lühema tagasimakse perioodi kestel võib kogu tagasi makstav kogusumma olla hoopis väiksem, sest intressi makstakse lühemat aega.

Perelaenude peamiseks võrdlus kriteeriumis ongi krediidi kulukuse määr, ehk teave, mis näitab, kui suureks võib kujuneda kogukulu, mille peab laenusaaja peab tagastama täienduseks laenusummale. Seega lihtalt intressi võrdlusest, mida tasutakse laenujäägi summalt ei pruugi alati objektiivse info saamiseks piisata. Tuleb arvestada, et laenuandja kohustus on veenduda, et laenutaotleja suudab igakuiselt toimetada laenumaksega selliselt, et ka laenu võtjale jääb endale piisav summa igapäevaste elamiskulude katmiseks. Sellisel juhul peab laenutaotlejal olema teenistus, mis tagab regulaarse sissetuleku.

Soodne perelaelaen ilma tagatiste ja käendajateta

Selleks, et saada perelaen ilma tagatiste ja käendajateta on vaja ise täita mitmed tingimused, mis näitavad, kas suudad laenu tagasimakseid õigeaegselt teha. Laenude väljaandjal oluline enne laenu andmist uurida ja teha selgeks laenutaotleja taust, seal hulgas uurida, kas on olemas varasemad kohustused, mida tuleb täita ning milline on igakuine sissetulek ja väljaminek, et laenu saades ja tagasi makstes ei tekiks komplikatsioone.

Kui taotlejal on võimalik tõendada, et tal on teenistus, mis tagab stabiilse sissetuleku tagasimakse perioodil, siis perelaen soodsatel tingimustel on võimalik. Kui laenutaotluse on esitatud ja laenuandja poolt positiivse otsuse saanud järgneb lepingu koostamine. Dokumendis lepitakse kokku kõik tingimused ja lepingu lisas on maksegraafik. Pärast allkirjastamist on võimalik juba kiiresti teha laenu väljamakse laenusaaja pangakontole. Kõik protsessid toimuvad üle interneti alates taotluses esitamisest kuni digiallkirjastamiseni.

Noore pere laen Kreditumist kohe kätte 15 minutiga

Kui noore pere laenu taotleja suudab täiendavad dokumente esitades näidata, et tal on stabiilne sissetulek ja muid suuremaid kohustusi ei ole, siis pärast laenutaotluse läbivaatamist, panga poolt positiivsele otsusele jõudmist ja laenulepingu allkirjastamist, on tihti laenu näha oma pangakontol juba 15 minuti jooksul, võib lausa öelda, et laen kodust lahkumata on võimalik.

Tuleb siiski silmas pidada, et laenu taotledes ei toimu dokumentide läbivaatus sekunditega, vaid võib võtta aega- mõnest tunnist päevani või erakordsetel juhtudel kauem. Mõnikord, peamiselt siis, kui soovitakse laenata suuremat summat võib olla vajalik täiendavate dokumentide esitamine ning nende analüüs ja alusel otsuse tegemine võib võtta aega.

Perelaen pangast – mille tõttu on parem kui teised laenud, millised on alternatiivid?

Pangad pakuvad laenu kindlal otstarbel – reeglina tuleb määratleda, millisel eesmärgil laenu soovitakse. Pangad ei paku kiirlaenu, seevastu on neil olemas väikelaen või krediitkaadri laen. Nende laenude puhul ei ole vaja tagatist või käendust, kuid siiski see võimalus jääb alles, kui soovitakse suuremat laenusummat. Kui sa soovid võtta laenu oma kodupangast, siis pangakontoväljavõtte dokumente pole vaja esitada, sest pangal on võimalik ise vaadata ja kontrollida neid andmeid.

Erinevatest laenupakkumistest võib tuua Swedbanki väikelaenu pakkumise, mis on analoogne perelaenuga. Siin on põhiline erinevus on laenusumma suuruses. Kui makse periood on 60 kuud ja laenusumma 300 – 20 000 €, siis uue kliendi jaoks puudub lepingutasu. Kui laenatud summa läheb tagasi maksmisele ennetähtaegselt, siis ei lisandu täiendavaid kulusid. Pärast lepingu sõlmimist saadakse laenu summa kohe oma pangakontole. Käendaja ja tagatise tingimused sellise laenu puhul puuduvad.

Ühe näitena toome veel LHV, kes ei paku perelaenu, kuid neil on väikelaenu võtmise võimalused, mille tingimused on sisuliselt samad, kui perelaenu puhul. Laenusumma võib olla 200 – 10 000 €, puudub igakuine haldustasu ja tagatist ei ole vaja. Neil on ka olemas ennetähtaegne tagastamise võimalus ja vastus taotlusele saadakse mõne minutiga. Kui on tehtud positiivne otsus, siis laenusumma tuleb kohe pangakontole.

Mis on noore pere laen?

Noore pere laen on mõeldud selliste olukordade jaoks, kus tekib ootamatult vajadus soetada mõni kallis kodumasin, arvuti või teha miniremont, kuid see tähendab sellist väljaminekut, mille jaoks perelisa kõrvalt vabu vahendeid ei jää. Siin tulebki appi väike perelaen. Noore pere laen on kiire, lihtne ja leebete tigimustega. Kuna taotletakse väiksemat summat, siis enamasti tuleb see ka suhteliselt kiiresti tagastada.

Perelaenu taotlemine on mugav ja mitte aeganõudev. Kõige esimene punkt, mille taotleja täitma peab, on erinevad isikuandmed. Laenupakkuja teeb seadustest lähtuvalt taotleja isiku kindlaks. Vahel on mugav identifitseerimisprotsess läbida video vahendusel, mis on väga mugav, sest perelaenu taotlemiseks ei pea kodunt lahkuma. Noore pere laen kantakse üldjuhul pärast taotlemist kohe taotleja pangakontole. Mõnikord väljastab pank laenu sularahana vaid sel põhjusel, kui pangakonto kasutamine pole võimalik.

Krediidikonto on pisut teistmoodi kiirlaen, mis on muutumas populaarsemaks kogu maailmas. Antud konto on mõeldud tarbijale, kus on peal limiit, mida saab vajaminevates olukordades kasutada. Krediidikontol hakkab intress jooksma ainult sellel summal, mis ära kasutatakse. Kogu maailmas on see ainukene teenus, mida meeldib ja harrastavad inimesed kasutada, kui tekivad olukorrad, mis ei ole ettenähtud. Sel juhul on hea võimalus antud krediidikontot kasutada.

Tagatiseta perelaen kuni 25 000 eurot

Nüüd juba tead, et laenud jagunevad tagatisega ja tagatiseta laenuliikideks. Tagatiseta laenud sobivad nii investeeringuteks kui ka ootamatute kulude jaoks ja laenusummad pole kuigivõrd suured. Taoliste summade puhul ei osutu eraldi garantii vajalikuks. Seetõttu on tagatiseta laenud üldiselt väiksemad, kuid eeliseks on kiire protsess. See muudab ootamatu probleemi lahendamise kiireks ja heaks võimaluseks kulude katmisel.

Uurides meie laenuandjaid ja nende koostatud või lehtedel asuvaid võrdlustabeleid, võib leida igaüks endale sobiva perelaenu pakkuja, mille tulemusena suuname sind kohe nende kodulehele. Laenu lehele jõudes, on võimalus taotleda laenu ning saada saada rohkem informatsiooni perelaenu ja erinevate tingimuste kohta. Sageli puuduvad tagatise olemasolu tingimused ja seetõttu eraldi samme taotluse täitmise käigus tegema ei pea. Juhul, kui positiivne laenuotsus on tehtud taotleja kasuks, laekub laenusumma pärast taotluse kinnitamist juba mõne minuti jooksul pangakontole.

Perelaen, selle plussid ja miinused

Põhilised perelaenu plussid puhul on kindlasti lihtsus, kiirus ja mugavus. Kui laenusumma jäävad alla 25 000 euro ei ole laenu saamiseks üldjuhul vaja käendajat, tagatist. Üldiselt algavad laenusummad 50 € juurest ja küündivad kuni 20 000 €. Makseperioodid on samuti nii pikemad kui ka lühemad, sõltudes sellest, kui suure laenusummaga on tegemist. Laenuandjate seatud tingimused on erinevad. Täpsemalt saab huvi korral iga tarbimuslaenu kohta lugeda laenuandja veebilehel enne taotluse esitamist. Uuri alati lisainfot.

Kuna tegemist on väikese ja kiireloomulise laenuga, siis intressisummad ja protsendid on suuremad. See on ka üheks peamiseks miinuseksperelaenu puhul. Perelaenu saab kasutada ükskõik mille jaoks – pole vaja tõendit ja vahel ka pangakonto, et tõestada maksevõimekust. Seetõttu on siin oht sattuda laenu lõksu, kui pole vaja mitte kellelegi midagi tõestada.

Perelaen ja noore pere laen – kokkuvõte

Perelaen kui ka noore pere laen on oma olemuselt tarbimislaen, mis on hea lahendus, juhul kui laenusumma mida soovite ulatub kuni 25 000€. Väike perelaen on loodud ootamatute või ka plaanitud kulude katmiseks. Sõltuvalt laenusumma suurusest on nõuded laenutaotlejale erinevad. Paljud laenupakkujad ei nõua tagatise olemasolu summade puhul, mis jäävad alla 25 000 €. Neid tegureid aitame meie oma veebilehel olevate võrdlustabelitega ja laenukalkulaatoritega täpsemalt välja arvutada ja võrrelda. Mugav ja lihtne taotluse esitamise võimalus muudab perelaenu üheks paremaks võimaluseks ootamatult tekkinud keeruka finantsprobleemi lahendamisel. Laenu taotlemine tuleb iga kord hoolikalt läbi mõelda ja laenud tasub võtta vaid juhtudel, kui oled kindel, et saata osamakseid tasuda ka nii, et jääb väike varu.