Ehituslaen

Võrdle ehituslaenud kiirelt ja mugavalt kuni 25 000 €.
Üks taotlus, mitu pakkumist. Laenutaotlus on tasuta ja ei kohusta millekski.

Palun oota..

Täida üks taotlus ja
võrdle pakkumisi

Taotlus on tasuta ja
ei kohusta millekski

Vali odavaim laen
parimate tingimustega

Ehituslaenud

Ehituslaen kuulub tagatise või tagatiseta laenu hulka ning on mõeldud eelkõige oma tarbeks ehituse rahastamiseks. Peamiseks laenu otstarbeks on, kas koduremont või ehitus. Laen on suunatud eelkõige inimestele, kes plaanivad uue kodu soetada ning vajavad uue elamise kohendamist või plaanivad koguni juurdeehitust. Laenu võib kaaluda ka pere, kelle kodu on kas väikseks jäänud või kelle kodu vajab peale aastaid uut, täiendavat värskendust. Samas on võimalik ehituslaenu kasutada mitmel otstarbel näiteks suvila, sauana või mõne muu vajaliku väikeehitise püsitamiseks. Ehituslaen annab võimaluse võtta ette tööd, mis on seni vaid finantseerimise taha jäänud ning on suurepärane võimalus kodu tervikuna kohe ära renoveerida või vajalik ehitis püstitada.

Ehituslaenu valik ja võrdlemine

Ehituslaenu taotlemine ei pruugi olla keeruline ega aeganõudev. Aitame sul kiiresti leida pakkumisi meie erinevatelt usaldusväärsetelt ehituslaenu pakkujatelt ning võrrelda neid mugavalt ühes keskkonnas. Kui ehituslaenu teave tekitas suuremat huvi, siis on võimalus täita laenutaotlus siinsamas kodulehel ja saada hetkega meie partnerite ehituslaenu pakkumised. Laenupakkumisi hinnates vaata hoolikalt laenu intressi ja selle arvutamise viisi, oluline on ka krediidi kulukuse määr, tagasimakse perioodi pikkus ning võimalikud lisakulusid, nt laenulepingu tasu. Nii saad teha endale sobiva valiku ehituslaenu võtmiseks. Nii lihtne see ongi – täida taotlus, hinda erinevaid laene ja leia sobivaim laen meie abiga. Taotluse esitamine võtab aega vaid mõne minuti – täida vaid üks veebivorm oma andmetega ning seejärel saad meie partnerite laenupakkumiste seast valida omale sobivaimate tingimustega laenu.

Ehituslaen ilma tagatiseta

Tagatiseta ehituslaenu oluliseks eeliseks on, et puudub vajadus vara pantida. Näiteks tagatiseta ehituslaenu taotledes on võimalik oma soovide kohaselt ehitus ja renoveerimistöid teostada. Ehitatav või renoveeritav objekt ei kuulu laenuandjale. Igal juhul soovitame enne laenu võtmist hoolikalt läbi mõelda laenu vajadus. Sobiva tagatiseta laenu saad valida meie partnerite pakkumiste seast. Tagatiseta ehituslaenude võrdlemine on tehtud väga mugavaks. Sobiv laen on selline, mis võimaldab sul vajalikud väljaminekud ehitustöödeks katta, kuid mille tagasimaksmine on siiski veel väikese varuga jõukohane.

Tagatud ehituslaen

Tagatud ehituslaenu puhul pead laenuandjaga eelnevalt kokku leppima, mida täpselt laenuraha eest toestatakse ning ehituslaenu otstarbel parendatav objekt jääb ka laenu tagatiseks. Tuleb arvestada, et kui mingil põhjusel laenumakseid õigeaegselt ei ole võimalik tasuda, on laenuandjal õigus tagatiseks antud vara endale saada. Tagatud laenu plussiks on üldjuhul soodsama intress võrreldes tagatiseta laenudega. Ehituslaenud võivad olla tagatisega või tagatiseta, igal juhul enne laenu võtmist, uuri kindlasti lepingu tingimusi ja kõhkluse korral küsi nõu spetsialistilt.

Ehituslaenu plussid ja miinused

Ehituslaenu võtmise poolt räägib vajadus kodu remontida, juurde- või ümberehitusi teha. Kuna ehituslaen võib olla oma olemuselt tarbimislaen või eluasemelaen on oluline põhjalikult läbi mõelda, kas vajalikud uuendused kodus on võimalik teha ka muul moel, ilma laenu võtmata, näiteks veidi edasi lükates ja raha kogudes. Kui see aga ei ole võimalik ja lisaraha on vaja kiiresti, võrdle kindlasti erinevate pakkujate tingimusi. Laenuandjaid on praegu turul piisavalt palju, et leiaksid endale soodsaima intressi ja parimate tingimustega laenu.

Maja- ja ehituslaenu turg aastal 2023

Eesti panga andmete kohaselt on eluasemelaenuportfelli kasvutempo on 2021. aastal suurenenud. Augustis ulatus laenuportfelli aastakasv 8,5%ni. Kuigi ka teistes Euroopa riikides on eluasemelaenuportfell kiiresti kasvanud, on Eesti pankade eluasemelaenuportfell kasvanud Euroopa keskmisega võrreldes ligikaudu poolteistkorda kiiremini. Hoogsat aasta kasvu saab osaliselt selgitada ka sellega, et möödunud aasta kevadel aeglustus laenuportfelli kasvu kiirusajutiselt, aga järsult. Kuigi mõnevõrra rahulikumas tempos, on eluasemelaenuturg püsinud aktiivne ka suvekuudel. Kuu jooksul sõlmitud eluasemelaenude maht hakkas suurenema 2020. aasta septembris ning selle tipp saabus 2021. aastakevadel. Eluasemelaenulepinguid sõlmiti suvekuudel kevadega võrreldes vähem. Sellegipoolest ulatus juulis ja augustis sõlmitud lepingute arv selgelt üle nii viimase viie aasta kui ka kriisieelse 2019.aasta keskmise taseme.

Eluasemelaenu sh ehituslaenu statistika ülevaade aastal 2021

Eluasemelaenuturg oli 2021. aasta esimeses pooles väga aktiivne. Laene väljastati arvult 17% ning mahult 39% rohkem võrreldes kriisieelse aja ehk 2019. aasta esimese poolega. Seejuures suurenes rohkem madalama sissetulekuga majapidamistele väljastatud eluasemelaenude maht. Mahult kõige suurem osa väljastati 2021. aasta teises kvartalis suurema sissetulekuga laenusaajatele. Kahe kõrgema kvintiili laenusumma kasv kokku moodustas 2019. aasta II kvartaliga võrreldes 38%. Kahe madalama kvintiili laenusumma kasv kokku ulatus samal ajal 45%ni. Laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu järgi hinnates on 2021. aastal riskantsemate laenude osakaal suurenenud. Kui 2020. aastal oli üle 50% DSTI määraga laenude osakaal uutes laenudes oluliselt väiksem kui kahel eelneval aastal, siis 2021. aastal on selliste riskantsete laenude osakaal tõusnud 2018. ja 2019. aastaga sarnasele ehk 6% tasemele. Samuti, kui liita kokku sissetulekute suhtes kõige suurema laenukoormusega laenugrupid, st laenumaksete piirmääraga 45–50% ja üle 50%, siis on riskantsemate laenude maht 2021. aasta esimeses pooles kahes järjestikuses kvartalis kasvanud, moodustades kõikidest laenudest 27%.

Laenuturg 2021 teises kvartalis

2021. aasta II kvartali eluaseme laenude jaotus DSTI suhtarvu ja laenusaajate sissetulekutejärgi näitab, et kõrgema DSTI ga (40–50%) ehk riskantsemate laenude osakaal on suurim kõige madalama sissetulekuga laenusaajate seas. I ja II kvintiili osakaal 40–50% maksemääraga laenudes tõusis 2019.aasta II kvartali 40% lt 2021. aasta II kvartaliks 48%ni. Üle 50% DSTI suhtarvuga laenusaajad, kelle puhul on pangad teinud erandi, kuuluvad enamasti kõrgemasse sissetuleku kvintiili. Nendel klientidel on lisaks kõrgemale sissetulekule sageli ka rohkem varasid, mida tagatiseks kasutada. Väikepankade eluasemelaenuportfell on laenumaksete piirmäära arvestades teiste pankadega võrreldes kõrgema riskiga. Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla kuuluvate pankade (SEB,Swedbank, Luminor) eluasemelaenukliendid on ühtlasemalt jaotunud DSTI suhtarvu gruppidesse 35–50%.

Väikepankade poolt väljastatud laenud

Väiksemate pankade (LHV, COOP, Bigbank) klientidele väljastatud eluasemelaenude laenumaksete piirmäär jääb valdavalt vahemikku 40–50%. See tähendab, et väikepankade eluasemelaenuportfelli kuulub rohkem riskantse profiiliga kliente. Väikepankade osakaal eluasemelaenuturul on küll viimastel aastatel kasvanud, kuid moodustab laenumahust ikkagi alla veerandi, mistõttu on nende mõju kogulaenuportfelli tingimuste kujunemisele piiratud. Võrreldes kriisieelse perioodiga ehk 2019. aasta esimese poolega, on KredExi käendust kasutavate laenude maht kasvanud kõige kiiremini kõige madalamasse sissetulekukvintiili kuuluvate laenusaajate seas, aga väga kiiresti ka kõige kõrgemasse sissetulekukvintiili kuuluvate perede puhul(. Kui 2021. aasta esimeses pooles olid I sissetulekukvintiili kuuluvate perede KredEx käendusega laenude maht 68% suurem kui samal ajal kaks aastat tagasi, siis V sissetulekukvintiili perede laenumaht oli 61% suurem Sealjuures 2021. aasta II kvartalis kasvas võrreldes eelnenud kvartaliga KredExi käendust kasutavate laenude maht kõige suurema sissetulekuga laenusaajate seas kõikidest teistest sissetulekugruppidest kiiremini. Võrdluseks, et 2021.aasta teises kvartalis kuulusid V sissetulekukvintiili majapidamised, kelle kuine netosissetulek oli üle 3235 euro.

Ehituslaen – parimad pakkujad Eestis 2023

Ehituslaenu pakuvad täna Eestis väga mitmed krediidiandjad. Pankade puhul on mõnikord kasutusel nimetused nagu eralaen või kodukapitalilaen, remondilaen, hüpoteeklaen või lihtsalt väikelaen, mida saab samuti kodu sisustamiseks kasutada. Valida saab nii kinnisvara tagatisel kui ka ilma tagatiseta laenude seast.

Ehituslaenu pakuvad Eestis täna näiteks LHV pank, Bigbank, TF Bank. Lisaks pakuvad tagatiseta ehituslaenu mitmed pakkujad nagu Inbank, Coop pank Hüpoteeklaen ja Swedbank. Mõned laenud on tagatise nõudega ja teised ilma nõudeta. Pakutavad laenusummad ja intressid ja muud tingimused on üsna individuaalsed ning ka nõuded laenutaotlejale on erinevad.

Ehituslaen ja selle alternatiivid

Ehituslaenu võimalikus alternatiivid sõltuvad laenatava summa suurusest. Näiteks tagatiseta ehituslaenu alternatiiviks võib olla ka väikelaen või ehk isegi krediitkaart. Juhul kui tegemist on suurema projektiga ja soovid maja ehituslaenu. Siis pead olema valmis oma varaga laenu tagama, võid saada laenu soodsamatel tingimustel näiteks hüpoteeklaenu, kodukapitalilaenu, maja ehituslaenu nime all. Nimel ei ole tähtsust, palju olulisemad on lepingu tingimused – intress, tagasimakse tähtaeg, hea ülevaate annab krediidi kulukuse määr. Kindlasti tuleb hinnata ka igakuise makse suurust, lepingutasu ja muid lepingus kajastatud tingimusi.

Üheks alternatiiviks ehituslaenule võib olla krediitkaart. Kui sul on juba krediitkaart, saad seda kasutada ning tagasi maksad laenu vastavalt oma krediitkaardi tingimustele. Tihti on krediitkaartidel lühike intressivaba periood, nii et lühikese aja jooksul kasutatud summalt ei tule maksta intressi. Samas aga, kui kasutad krediitkaardilt suurema summa, mida kohe tagasi ei maksa, on krediitkaartide intressid paraku kõrged ja nii võib laen plaanitust tunduvalt kallimaks kujuneda.

Ehituslaen – kokkuvõte

Kokkuvõtteks saab öelda, et ehituslaen, maja ehituslaen on laen, mida on võimalik võtta erinevas summas. Laenu intress jääb erinevate laenude võrdluses keskmiseks. Ehituslaen võib olla suurema intressiga kui kodulaen, kuid väiksema intressiga kui kiirlaenud. Kui tegemist on väiksema ehituslaenu summaga, siis ei ole vaja ei tagatist ega ka käendajat – nii on asjaajamine samuti kiirem. Pakkujaid on turul ohtralt, kindlasti tasub võrrelda erinevate laenupakkujate tingimusi. Hoolega süüvides tagad endale parimate tingimustega jõukohase ehituslaenu.

Kreditumi veebilehel saad vaid ühe taotluse täitmisega ehituslaenu pakkumisi meie usaldusväärsetelt partneritelt. Nii saad pakkumisi mugavalt ühes kohas kõrvuti võrrelda. Taotluse tegemine on sulle tasuta ega kohusta ühtegi lepingut sõlmima. Sobivate tingimustega laenu saad ise pakkujate seast välja valida.