Laen ettevõttele

Võrdle ärilaenud kiirelt ja mugavalt kuni 25 000 €. Üks taotlus, mitu pakkumist. Laenutaotlus on tasuta ja ei kohusta millekski.

Palun oota..

Täida üks taotlus ja
võrdle pakkumisi

Taotlus on tasuta ja
ei kohusta millekski

Vali odavaim laen
parimate tingimustega

Laen ettevõttele

Võid juhtuda, et sul on hea äriidee, kuid pole piisavalt rahalisi vahendeid või sinu juba loodud ettevõte vajab natuke lisavahendeid, sellisel juhul võib abistada laen ettevõttele. Seda iseloomustavad kiire taotlemisprotsess, mõistlikud intressid ja võrdlemisi paindlik tagasimakseperiood, mis garanteerivad, et saad viia ette võtte uuele tasemele ja teostada mõne firma arenguks olulise projekti, näiteks osaleda riigihankel, osta uusi seadmeid või muul moel investeerida ettevõtte arengusse.

Mis on laen ettevõttele?

Laen ettevõttele on mugav finantseerimisviis juriidilistele isikutele, kes vajavad äriliselt tähtsate protsesside alustamiseks rahalist finantseeringut. Kuigi ettevõtet on Eestis võimalik asutada ka ilma laenuta või isegi ilma esmase sissemakseta, nõuavad valdav enamus äriideid siiski vahel ka päris korralikku kapitali. Äsja asutatud firma ei pruugi ka kohe käivet ega ka kasumit teenima hakata, et sellest kapitali koguda. Lisaks nõuab firma ka pidevat investeerimist ja reinvesteerimist, et turul areneda. Üks võimalus uue või olemasoleva firma rahastamiseks on võtta laen spetsiaalselt ettevõtte tarbeks. Ettevõtte laenul võib olla palju erinevaid nimesid – ettevõttelaen, kapitalilaen, ärilaen jms.

Tavalised laenud ettevõtetele on põhimõtteliselt samasugused nagu teisedki laenutooted eraisikutele ning enamasti väljastatakse neid kinnisvara tagatisel. Ettevõtte laenu taotletakse enamasti siis, kui ettevõte soovib laiendada tootmist või üleüldiselt investeerida laienemisesse, kuid samas ka muude ärikulude katmiseks.

Mille jaoks saab laenu ettevõttele kasutada?

Laen ettevõttele on suurepärane võimalus anda korralik rahasüst ja finantseering kas uuele või juba olemasolevale ärile. Selline laen ettevõttele sobib näiteks uuele ja äsja alustavale ettevõttele stardikapitaliks, juba olemasolevale ärile tuleviku investeeringu tegemiseks või mõne uue tehnoloogia või vajaliku varustuse soetamiseks. Igal juhul aitab täiendav kapital ettevõttel vajalik hoog sisse saada. Üldiselt võib ettevõttele võetud laenu kasutada üpriski enda äranägemise järgi ettevõtte arendamiseks. Tihti on antud juba erinevad laenuliigid vastavalt otstarbele, millel on igaks puhuks sobivad tingimuseks.

Tasub meeles pidada, et ettevõttele antakse hüpoteeklaenu ja ka tagatiseta laenu üldjuhul tavapärasest madalama intressiga, kuid kõik sõltub ettevõtte ja laenuvõtja krediidiskoorist ja maksevõimekusest.

Millised on levinumad ettevõttelaenu liigid?

Ettevõtte jaoks vajaliku laenu võtmine on lihtne ja mugav, sest valida on mitmete erinevate laenuliikide vahel. Näiteks võib taotleda hüpoteeklaenu, investeerimislaenu, arvelduskrediiti ehk krediidikontot, samuti liisingut või faktooringut. Tagatiseks saab kasutada näiteks ettevõttele kuuluvat vara – selleks võib olla näiteks korter või maatükk. Järgnevalt toomegi välja peamised laenuliigid, mida ettevõtetele pakutakse.

Hüpoteeklaen

Ettevõtetele pakutav hüpoteeklaen sarnaneb eraisikutele pakutavale hüpoteeklaenule ning enamus laenupakkujaid annavadki hüpoteeklaenu ettevõtetele täpselt samadel tingimustel nagu eraisikutele. Hüpoteeklaenu saamiseks peab ettevõttel olema hüpoteek ehk kinnisvara, mida panna laenu tagatiseks.

Investeerimislaen

Investeerimislaen on tavaliselt pigem pikaajalisem laen, mida tavaliselt võetakse ettevõtte arendamisesse investeerimiseks, ostes näiteks põhivara, ehitades või renoveerides oma hooneid või luues uusi tootmisprotsesse ja projekte. Tavaliselt on ka sellise laenu saamiseks vaja kinnisvaratagatist.

Arvelduslaen

Arvelduslaenu kutsutakse ka arvelduskrediidiks ning tavaliselt on see lühiajalisem laen. Selle eesmärk on anda käibevahendeid juurde siis, kui ettevõttel tekkivad ootamatud väljaminekud. Seda võib juhtuda siis, kui kliendid kipuvad arvete tasumisega viivitama ning seetõttu on ettevõtte rahavoos tekkinud „auk“.

Stardilaen

Stardilaen on, nagu nimigi ütleb, mõeldud alustavale ettevõttele, mis soovib oma tegevuse alustamiseks leida rahalisi vahendeid. Üldiselt on selle laenu saamise eelduseks ka oma äriplaani tutvustamine ning peale selle ka lisatagatis.

Liising

Jällegi on ettevõtetele pakutavad liisingutooted sisuliselt täpselt samasugused nagu eraisikutele pakutavad liisingud. Ettevõtetele pakutakse tihti liisimiseks ka seadmeid või muud taolist, kuid eraisikute puhul on kõige levinud sõiduvahendi liisimine. Liisingu puhul antakse ettevõttele teatud perioodiks liisitav seade, mille eest tuleb igal kuul tasuda makseid ning liisinguperioodi lõpus on võimalik antud seade välja osta.

Faktooring

Faktooring pole iseenesest niivõrd laenuteenus kui hoopis ettevõtte arvete müümine. Ettevõttel on võimalik pika tähtajaga arve müüa faktooringupakkujale, kes maksab arve ettevõttele ära ning faktooringupakkuja saab arve summa ise ettevõttelt hiljem kätte. See võimaldab saada arvete summa kiirelt kätte.

Muidugi on peale nende olemas ka veel hübriid laenupakkumisi, milles on kokku pandud ühe või teise laenu omadusi. Lisaks võidakse ettevõtetele ka väike- ja kiirlaene, mis on oma olemuselt samad, mis eraisikutele pakutavad.

Tagatisega ja tagatiseta laenud

Nagu eelnevalt mainisime, on ettevõtetele pakutavaid laene küll mitmeid erinevaid, kuid laias laastus jagunevad need kaheks: tagatiseta ja tagatisega laenudeks. Tagatiseta laenud on laialt levinud eraisikutele pakutavad laenud, näiteks väikelaen või kiirlaen. Sarnastel tingimustel on võimalik võtta laenu ka ettevõttel.

Tagatisega laen tähendab, et laen on antud mingi vara tagatisel. Tihti on selleks kinnisvara. Tagatis tähendab seda, et kui laenuvõtjal tekib laenu tagasimaksmisega raskusi, omandab laenuandja temalt tagatise laenu puuduvate osamaksete katteks. Tagatisega laen aga on ilma tagatiseta ning tihti antakse seda väiksemas summas kui tagatisega laenu. Üldjuhul antakse tagatiseta laene väiksemas summas ja kallima intressiga, kuna laenuandjal puudub garantii.

Tagatiseta laenud ettevõtetele on Eesti turulvõrdlemisi uued, ent on kiiresti muutunud Eesti ettevõtjate lemmiklahenduseks. Kuna enamjaolt on taotletavad summad aga väga suured, siis tuleks arvestada, et tagatiseta laenu saada on väga raske. Seega, on tõenäolisem saada siiski tagatisega laen, seda üldiselt kinnisvara tagatisel.

Laen ettevõttele eelised ja miinused

Ettevõttena laenu võtmine on väga lihtne ja kasulik otsus, kuid sellel on nii plussid kui ka miinused, mida tuleks igas olukorras vastavalt enda seisule kaaluda. Tavaliselt on kõige suuremaks eeliseks paindlikum tagasimaksegraafik, seda eriti võrreldes eraisikutele pakutavate laenudega. Tihti on ka ettevõtetele pakutavad laenud personaalsemad ja kohandatud ettevõttele, kellele laenu antakse. Suuremate laenusummade puhul antakse laenu ka väga heade intressidega, kuid väiksemate laenusummade puhul pole tihti vaja tagatist. See teeb ka terve laenuprotsessi kiiremaks ja lihtsamaks.

Ettevõtte laen võib tunduda väga ahvatleva võimalusena, eriti alustava ettevõtte jaoks, kuid igal heal asjal on omad miinused. Kõige olulisemaks neist on see, et juhatuse liige, kes on ettevõtte käendajaks laenule, riskib sellega, et ta ei saa enam eraisikuna laenu võtta ning isegi liisinguga võib tekkida probleeme. Laenu võtmisega kaasnevad alati lisakohustused ettevõtte tulevikus, näiteks intressid, kuid lisaks sellele ka erinevad tasud nagu lepingutasud. See tähendab, et laenu kogukulukuse määr võib olla tunduvalt kõrgem, kui sellega algselt oled arvestanud.

Kes saab taotleda laenu ettevõttele?

Nagu ka nimigi ütleb, saab ettevõttele laenu taotleda juriidiline isik, kellel on olemas ettevõtte juhatuse liikme käendus. Ettevõttele saab taotleda nii hüpoteeklaenu (mis tähendab, et laen vajab tagatist) või ka tagatiseta laenu, kõik sõltub vajalikust summast. Üldiselt võetakse ärilaenuks suuremaid summasid, seega tagatise olemasolu on pigem vajalik. Hea tagatis on näiteks kinnisvara. Muutused laenuseadustes võimaldavad nüüd laenu taotleda ka FIE-del ning MTÜ-del, mitte ainult OÜ-del või AS-idel.

Kust saab taotleda laenu ettevõttele?

Üldjuhul pakuvad ettevõtetele laenu nii klassikalised pangad kui ka alternatiivsed krediidiasutused. Kuna tavaliselt võetakse ettevõtte tarbeks suuremaid summasid, ei pruugi kõik väikelaenu või ka kiirlaenu firmad just ettevõttele laenu pakkuda. Kuid Kreditumi portaal on koondanud Eesti finantsturu populaarseimad laenupakkujad mugavasse nimekirja, kust saab valida just enda tingimustele sobivat laenu ettevõttele.

Laenu taotlemise tingimused

Üldiselt on ettevõttele laenu võtmise tingimused väga sarnased eraisiku tarbimislaenu võtmise tingimustega. Ettevõttel ei tohiks olla maksehäireid ega võlgnevusi Maksu- ja Tolliametile. Peale selle kontrollitakse ka juhatuse liikmete võlgnevusi. Kuid sellele võidakse teha ka erandeid ning paljude laenupakkujate puhul pole väike võlgnevus probleemiks, kui ettevõtte näitab oma rahavoogude olemasolu.

Väiksemate summade laenamiseks piisab vaid juhatuse liikme käenduseks, kuid suuremate summade puhul nõutakse tihti tagatise olemasolu. Enamasti sobiks selleks kinnisvara. Laenuperiood on erinevate laenude ja laenuandjate puhul väga erinev – minimaalseks perioodiks võib olla 1 kuu, kuid samas võib see kesta ka kuni 10 aastat.

Tavaliselt piisab dokumentidest vaid viimase kvartali bilanss- ja kasumiaruande esitamiseks. Suuremate summade või alustava ettevõtte puhul tuleb tihti aga ka tutvustada äriplaani. Kindlasti tuleks uurida lähemalt laenupakkuja juurest, millised on just nende tingimused ettevõtte laenule.

Kui kiiresti saab ettevõttele laenu taotleda?

Tänapäeval käib laenu taotlemise protsess internetis kiiresti, lihtsalt ja väga mugavalt. Ka laenuotsuse protsess ei võta kaua aega, keskmiselt saab vastuse juba mõne tunniga, hiljemalt samal, laenu taotlemise päeval. Kui tegemist on tagatiseta laenuga, on võimalik ka laenu raha enda kontole samal päeval saada. Kui tegemist on aga hüpoteeklaenuga, tuleb läbida veel mõned lisatoimingud, kuid ka need ei võta kaua aega. Pärast notari juures tehingu sõlmimist ja kinnitamist jõuab raha laenutaotleja kontole hiljemalt ühe tööpäeva jooksul. Seega tasub hüpoteeklaenu puhul arvestada, et laenu jõudmine kontole alates laenu taotlemise hetkest võib võtta aega keskmiselt kuni nädal.

Mida tasub meeles pidada, taotledes laenu ettevõttele?

Iga laenu puhul on tegemist finantskohustusega. Enne laenu taotlemist tasuks mõelda läbi oma tegelikud vajadused ja võimalused. Ettevõtte pidamine on risk ning käive ja kasum ei pruugi olla sõltuvalt äri iseloomust stabiilsed, eriti kui tegemist on mõne hooajalise või innovaatilise ja uudse ärimudeliga. Laenukohustused on aga püsivad ning lisandub ka intressitasu, hüpoteeklaenu puhul ka notaritasu ja muud lisatasud. Seetõttu tasub alati tutvuda ka KKMiga ehk krediidi kulukuse määraga, mis näitab, kui kalliks laen tegelikult muutub ühe aasta jooksul. Laenu saab edukalt tagasi maksta vaid siis, kui eelarve on korralikult läbi mõeldud ja tasakaalus. Kindlasti on oluline teha ka laenukindlustus, mis aitab laenu tasuda ka juhul, kui ettevõte peaks mistahes põhjusel makseraskustesse sattuma.

Kokkuvõtteks

Laenu taotlemine ettevõttele on suurepärane võimalus ettevõtte edendamiseks, seda näiteks käibelaenu, projektilaenu, investeerimislaenu või mõne muu väljundi kaudu. Tihti on see palju mõistlikum valik kui eraisikuna firma kuludeks laenu võtmine, kuna ettevõtetele pakutakse palju madalamaid intresse, paindlikumat maksegraafikut ja pikemat tagasimakseperioodi.

Ettevõtte laenude taotlemisprotsess on kiire ja mugav ning vastuse saad juba paarikümne minutiga – nii ei pea su ettevõtte enam kunagi hätta jääma ning saad julgelt teostada suuremahulisi projekte suurepärase kvaliteediga. Ettevõttele laenu taotlemisel soovitame kindlasti erinevaid laene võrrelda ja konsulteerida eksperdiga, kes oskab vajadusel suunata ja toetada. Laenu võtmine peaks olema läbimõeldud otsus ning enne laenu võtmist tuleb olla kindel, et suudetakse pikaajaliselt ka laenumakseid tasuda.