Laen pensionäridele

Võrdle laenud kiirelt ja mugavalt kuni 25 000 €.
Üks taotlus, mitu pakkumist. Laenutaotlus on tasuta ja ei kohusta millekski.

Palun oota..

Täida üks taotlus ja
võrdle pakkumisi

Taotlus on tasuta ja
ei kohusta millekski

Vali odavaim laen
parimate tingimustega

Laenud pensionäridele

Vanemaealised, kellel on tihtipeale kõik justkui olemas. Leidub ka arvamusi, et pensionärid rahulduvad piskuga ega soovigi teha suuremaid kulutusi või avastada maailma. Kas see on ikka nii? Üha rohkem on vanemaealisi, kes soovivad reisida ja tutvuda teiste kultuuridega, teha kodus remonti, osta uue auto või soetada kodutehnikat, teha investeeringuid, soetada kunsti või kõrgmoodi. Laen pensionäridele on hea võimalus kõike seda pakkuda.

Laenutooted on tavapärane viis finantseerimaks kas tavapäraseid või erilisi väljaminekuid. Laenuturul võime eristada mitmesuguseid laenutooteid: laene pakutakse kodu ostmiseks, reisile minekuks, remondiks, autoostuks jne. Tihtipeale võib jääda mulje, et laenu pakutakse vaid kõrgema sissetulekuga töötavatele inimestele. See ei ole tõsi. Laenupakkujad on väljatöötanud hulga laenutooted, mis sobivad ka vanemaealistele ja pensionäridele ning turule on tulnud üha rohkem ettevõtteid, kes pakuvad laenu pensioni tagatisel. Pension on üldjuhul stabiilne igakuine sissetulek ning see saab paljude laenupakkujate jaoks laenu andmisel määravaks.

Lisaks on laen pensioni tagatisel võimalus finantseerida ootamatuid väljaminekuid. Ehk on mõnel kuul kulunud ravimitele rohkem raha kui plaanitud? Ees on ootamas üllatuslik reis? Või on vanavanemad hoogu sattunud ning soetanud pühadeks perele palju kingitusi? Laen pesnioni tagatisel on hea võimalus selliseid väljaminekuid rahastada ning maksta nende eest väiksemates summades osade kaupa tagantjärele.

Erinevad laenutooted pensionäridele

Eesti turul on üha rohkem ettevõtteid, mis pakuvad laene pensionäridele. Need võivad olla kas laenufirmad või kiirlaenufirmad. Üldjuhul pakutaksegi pensionäridele kas väikelaene või kiirlaene. Väikelaenu pakuvad ka kõik Eesti suuremad pangad.

Kiirlaene iseloomustavad lühikesed tähtajad ja väikesed laenusummad, mida võetakse peamiselt igapäevaste kulutuste katteks. Kiirlaenude tagasimaksmise tähtaeg on äärmiselt lühike, reeglina paarist nädalast mõne kuuni ja intress tavaliselt üsna kõrge. Peamiselt võib eristada SMS-laene ja kiirlaene internetist.

Kiirlaenude taotlemisprotsess on võrdlemisi lihtsam kui tarbimislaenude või teiste laenutoodete puhul. Enamasti on vajalik vaid isikuandmete esitamine ning teinekord ka tõendid väljaminekute ja tagatiste, krediidireitingu jms kohta. Teinekord piisab ka vaid SMS-i saatmisest ja raha on taotleja kontol juba loetud tundidega. Mõned laenuandjad pakuvad kiirlaenu ka sularahas ning suuremat tagatist nõudmata: puudub vajadus käendaja või pangakonto väljavõte järele.

Väikelaen ehk tarbimislaen on üldjuhul pikema tagastamistähtajaga ning võib olla ka suurm summa. Üldjuhul on intress väiksem, kuna laenu saamise võimaluste hindamisel võetakse arvesse laenutaotleja sissetulekute igakuist suurust ja stabiilsust. Arvestada võidakse ka olemasolevate kohustuste mahtu ja krediidiajalugu. Väikelaenu antakse üldjuhul samuti ilma tagatiseta. Laenutaotluse otsuse tegemine võib olla aga pisut aeganõudvam kuikiirlaenu puhul.

Laenu võtmise tingimused

Laenusummad varieerivad pakkuja kaupa, jäädes üldjoontes kuni 25 000 euro piirimaile. On ettevõtjaid, kes pakuvad laene ka väiksemate summade kaupa – 50 eurot kuni 300 eurot, on ettevõtteid, kes pakuvad laene summas kuni 25 000 eurot. Näiteks pakub laenu pensioni tagatisel Credit24 ning nemad pakuvad laenu vahemikus 50 – 5000 eurot. Ettevõte Monefit pakub laenu kuni 10 000 ning Altero isegi kuni 25 000 eurot. Swedbank pakub väikelaenu summas 300 – 20 000 eurot.

Nagu iga teisegi laenu puhul tuleb enne laenu võtmist teha hoolega eeltööd – võrrelda erinevaid turul tegutsevaid laenupakkujaid, tutvuda nende pakkumiste ja tingimustega ning valima endale sobivaim. Arvestama peab sellega, et tihtipeale on ettevõtetel erinevad kriteeriumid, millele laenutaotleja vastama peab. Kindlasti soovitame lugeda lepingutingimusi ning põhjalikult läbi mõelda, milline on sobivaim summa, mille tagasimaksmine üle jõu ei käi.

Enne laenu võtmist tuleb endale selgeks teha mõisted nagu intress või krediidi kulukuse määr, kuna need võivad pakkujati oluliselt erineda. Näiteks pakub Credit24 intressimäära alates 2%, kuid Monefit 25-30%.Kindlasti tuleb nendega tutvuda enne, kui laenuleping sõlmitakse. Väga oluline tingimus, mida alati vaatama peab, on krediidi kulukuse määr, mis näitab laenusaajale laenu kasutamisest tulenevate kulude koormust. Krediidi kulukuse määr on krediidi kogukulu tarbijale, mis on väljendatud aastaseprotsendimäärana krediidi kogusummast.

Arvestama peab ka sellega, kas laenupakkuja soovib tagatist või käendust ning millistel tingimustel. Mõningad laenupakkujad võimaldavad laenusumma tagastada ennetähtaegselt ilma lisakuluta, mõningate ettevõtete puhul kaasneb laenu ennetähtaegse tagastamisega lisamakse. Vaadata tasub ühtlasi, mis puhul võib nii laenu andja kui saaja lepingust taganeda ning mida teha, kui tekivad raskused laenu tagastamisel, samuti seda, kui suur on viivis.

Kuidas taotleda laenu pensioni tagatisel?

Pensioni tagatisel laenu taotlemine on üldjoontes väga lihtne. Laenupakkuja kodulehel tuleb valida sobivaim summa ning tagasimaksmise periood, esitada laenutaotlus ning oodata, kuni laenusumma pangakontole kantakse. Tihti teeb laenupakkuja otsuse kiiresti ja raha kantakse üle loetud päevade jooksul.

Arvestama peab sellega, et laenuandjal on õigus küsida erinevaid dokumente, mis tõendavad laenuvõtja isikusamasust ning tutvuda laenutaotleja sissetulekute ja väljaminekutega, et hinnata, kas ja mis tingimustel taotlejale laenu pakkuda. Üldjuhul peab laenu saamiseks olema regulaarne sissetulek. Intressimäära otsustamisel võetakse arvesse ka sissetuleku suurust ning täiendavaid kohustusi (muud laenulepingud, majapidamiskulud, jooksvad kulud nagu telefoni- või internetiarved, ülalpeetavad, kindlustusmaksed jne). Ka peab arvestama sellega, et laenu ei anta isikule, kellel on maksehäired. Nende tuvastamiseks on laenuandjal õigus tutvuda laenutaotleja makseajalooga.

Kuidas leida sobivaim laen pensioni tagatisel?

Sobivaima pensioni tagatisel laenu leidmisel tuleb appi Kreditum. Pakume erinevate laenude võrdlust ning võimalust leida endale parim laenupakkuja. Meie laenuvõrdluses on palju erinevaid pakkujaid, mis võimaldab saada hea ülevaate, mis firmad turul tegutsevad, millised on üleüldised tingimused ja milline ettevõte pakub just sinu vajadustele kõige sobivamat lahendust. Oleme kindlad, et leiad Kreditumi abiga just endale sobivate tingimustega laenu.

Meie portaalis kuvatakse sulle võrdlustabel erinevate pakkujatega ning laenude tingimuste ja kriteeriumidega. Pärast sobivaima laenuandja leidmist võid klikata nende portaali lingile ning sind suunatakse otse õige pakkumise juurde. Alati on võimalik laenuandjaga kontakteeruda ning küsida personaalset pakkumist. Nii võid saada laenu soodsamatel tingimustel või kaubelda enda jaoks välja sobivaima maksegraafiku.

Alternatiivne laen pensionäridele

Alati ei pea ootamatute väljaminekute jaoks taotlema laenu. Olemas on ka alternatiivseid tooteid nagu krediitkaardid, järelmaksed või liisingud. Krediitkaart on justkui tavaline pangakaart, millega saab tasuda erinevate ostude ning muude vajalike teenuste eest. Erinevus deebetkaardiga on see, et igal krediitkaardil on kindel liimit, mille piires saab raha kasutada ning kasutatud raha tuleb tasuda kokku lepitud kuupäevaks. Krediitkaardile saab ka ise vastavalt vajadusele raha juurde küsida ja kanda.

Järelmaksuga saab osta kõikvõimalikke tooteid ja teenused tasudes nende eest tagantjärele osade kaupa. Järelemaksu puhul lepitakse samuti müüja ja ostja vahel kokku maksegraafik ning intressimäär. Üldjuhul tuleb järelmaksuga tasudes arvestada, et kauba või teenuse hind tuleb lõppkokkuvõttes kõrgem kui kohe välja ostes.

Liisingut kasutatakse eeskätt autoostu puhul. Ka liisingu puhul tasutakse auto eest igakuiselt osade kaupa. Liisingu eripära seisneb selles, et liisinguperioodi jooksul kuulub sõiduk liisinguandjale (pank, liisingufirma) ning auto kasutaja justkui rendib seda makstes igakuiselt kokkulepitud tasu. Liisinguvõtja saab omandiõiguse siis, kui kompenseerib liisinguandjale täielikult vara soetusmaksumuse või ostab selle vastavalt jääkväärtusele välja. Lisaks autodele liisitakse ka kinnisvara ning mitmesuguseid masinaid, seadmeid ja tehnikat.

Millal laenata?

Laenamist ei pea iga hinna eest vältima. Laenud lubavad suuremad väljaminekud hajutada osamakseteks, vältimaks eelarve lõhki minemist. Nii võib laenuvõtmine tegelikkuses osutuda heaks investeeringuks, kuna üldise inflatsiooni taustal raha nö odavneb ning laenumakse suurus väheneb proportsionaalselt igal aastal inlatsioonimäära võrra.

Samas peab alati mõtlema sellele, et iga laenuvõtmise otsusega käib kaasas suur vastutus. Laenata on mõistlik vaid juhul, kui raha on millegi konkreetse jaoks tõesti vaja ja laenust saadav kasu kaalub üles järgnevateks kuudeks-aastateks saadud finantskohustuse. Kui laenu eesmärk puudub ning laenurahaga ostetavat teenust või toodet otseselt vaja ei ole, tuleks laenuvõtmise otusus hoolega läbi kaaluda. Pigem võiks mõelda niipidi, et laenu ei ole mõistlik võtta soovide täitmiseks, pigem sobib see katma reaalseid vajadusi. Ka ei tohiks laenuotsuseid teha läbimõtlematult ja emotsioonide ajel.

Vastutustundlik laenamine

Meeles tuleb pidada seda, et kõik laenud tuleb kokkulepitud perioodi jooksul tagastada ning laenusumma planeerida selliselt, et võetud kohustused ei osutuks üle jõu käivaks. Enne laenu võtmist tuleb läbi mõelda, kas laenuvõtmine on selge vajadusega põhjendatud; kas laenumakse kõrvalt jääb raha piisavalt üle, et kanda muud jooksvad kohustused ja kulutused ning mis saab siis, kui tekivad makseraskused. Eksperdid peavad mõistlikuks laenukoormuseks summat, mis ei ületa 30% kõikidest sissetulekutest. Eriti peaksid laenukoormuse osakaalu jälgima väiksema sissetulekuga laenutaotlejad.

Pensionäride puhul võib oluliseks riskiks osutuda laenusaaja maksevõime vähenemine tulevikus. Mõtlema peab sellele, mis juhtub, kui ootamatult haigestutakse, kui ootamatult haigestub abikaasa, kui ootamatult kulud suurenevad – kallineb elekter või muud majapidamiskulud jne või tulud vähenevad. Makseraskuste puhul tuleb kindlasti pöörduda laenuandja poole ning kokku leppida kas täiendavas maksegraafikus, maksepuhkuses vms.