Ärilaen

Võrdle ärilaenud kiirelt ja mugavalt kuni 25 000 €. Üks taotlus, mitu pakkumist. Laenutaotlus on tasuta ja ei kohusta millekski.

Palun oota..

Täida üks taotlus ja
võrdle pakkumisi

Taotlus on tasuta ja
ei kohusta millekski

Vali odavaim laen
parimate tingimustega

Ärilaen – laen ettevõttele

Me kõik oleme mõelnud oma elu jooksul, et tahaksime alustada oma äriga või milline oleks meie elu, kui tegeleksime äriga või saaksime olla mingisuguse osaga erinevate äride liikmed, kaasasutajad või üleüldised juhid.

Enamasti pakutakse ärilaenu investeeringuteks, ajutiselt rahapuuduse katmiseks või pikemate projektide finantseerimiseks. Selleks, et mõni ettevõtte saaks taotleda endale meelepärast laenu, endale sobibval ajal vajavad nad juhatuse liikme või liikmete käendust. Erinevateks tagatisteks võivad ettevõtted panna hüpoteegid, käendused või mistahes tagatised, mis on aktsepteeritavad. Eestis antakse laenu kõikidele ettevõtetele, olenemata nende nimest (OÜ, AS, MTÜ, FIE).

Antud laenu saab tarvitada ootamatute kulutuste katmiseks, kuid samas on võimalik viia oma ettevõtte järgmisele tasemele, soetades endale juurde uusi seadmeid või vajalikku tehnikat. Samas saab investeerida ka personali värbamisse ja toimetada oluliste investeeringutega. Tihtipeale on ärilaen ettevõttele kasulik, sest nii on võimalik astuda samme, mida sinu konkurendid ei ole veel teinud ning pakkuda olemasolevatele klientidele veel rohkem kvaliteetsemat teenindust.

Ärilaen – Mis see on?

Ärilaenu tuntakse kui teenust, kelle sihtgrupiks on kõiksugu erinevad ettevõtted, kes on üldse olemas. Eesmärgiks on anda ettevõttetele juurde motivatsiooni edasi tegutsemiseks või leida neile vajalikku invetari, et nad saaksid oma tegevusega jätkata (siia alla kuuluvad erinevad seadmed, tehnika jne). Laenu on võimalik taotleda tagatisega kui ka ilma ning vajadusel käendusega, mis peab olema kooskõlas juhatuse liikmega. Selleks kõigest tuleb juttu ka edasipidi.

Kasulikuim lahendus just väiksematele ja keskmistele ettevõtetele, kes tavaliselt oma kodupangast sobivat laenu ei saa, sest puudub tagatis, mida kasutada. Enamasti on tegemist väga vastutuleliku laenuga, kes pakub paindliku maksegraafikut, mis on kooskõlas ettevõtete soovidega. Siin ei mängi rolli see, kas ettevõtte vajab investeeringut aastaks või hoopis paariks päevaks, sest tavaliselt algavad ettevõttele suunatud laenude summad 1000€-st ning võivad küündida kuni 100 00€-ni.

Milliseid ärilaene võib leida?

Kui sa ei tea täpselt, millised laenud on olemas võid julgelt uurida Kreditumi kodulehte, kes pakkub suurepärast ning kogukat laenude ja pankade võrdlust. Kuid nii nagu kombeks pakuvad kõik pangad ärilaenu erinevalt, mistõttu on ka nende tingimused ja kirjeldused üksteisest pisut erinevad. Nii mõnigi pank pakub erinevaid teenuseid lisaks käesolevale. Oluline on meelespidada, et ärilaen on laen, mis on samuti ära jaotatud. Kõik sõltub eesmärgist ning olemusest.

  • Hüpoteeklaen – sarnane eraisiku hüpoteeklaenule ning seetõttu on ka enamus tingimused sarnased. Kui sinu ettevõttel on olemas kinnisvara, mida saab kasutada hüpteegina, siis võid olla kindel, et antud hüpteegi saab panna tagatiseks ning peagi võid viia oma ettevõtte uuele tasemele.
  • Investeerimislaen – tavapärasest tunduvalt pikem laen, mis on mõeldud, et ettevõtted saaksid investeerida eelkõige oma äride edasiarendamisele. Näiteks on võimalus antud laenuga soetada endale juurde põhivara või ehitades ja renoveerides hoonete komplekse, kuhu oma tootmist suurendada. enamasti on vajalik tagatis ka selle laenu puhu.
  • Arvelduslaen – tuntud kui arevlduskrediit, mis on lühiajaline laen ja eesmärgiks omandada vajalikke seadmeid, tööriistu, kui ettevõtte on sattunud ootamatult olukorda, kus väljaminekuid on rohkem kui tavapäraselt. Antud laenu saab kasutada näiteks siis, kui kliendid viivitavad oma arvete tasumisega ja ettevõttel tekib niinimetatud “auk”, et oma vajalikke kulusid tasuda.

Ülejäänud kolm laenuliiki

Need kolm ei ole veel ainukesed laenude liigid, mida ettevõtted saavad kasutada ja endale taotleda. Olemas on ka veel kolm laenu, mis võivad ettevõtteid nende tegevustes aidata.

  • Stardilaen – suunatud noorele ja alustavale ärile, kes soovib oma tegevusega alustamiseks leida rahalisi vahendeid ning hoida neid stabiilsena. Peamiseks eelduseks on oma äriplaani tutvustamine ja võimalik, et soovitakse lisatagatist, kui laenu taotlema hakatakse.
  • Liising – sarnanevad paljustki eraisiku liisingutega, kuid lubatakse liisida ka erinevaid seadmeid või tehnikat, mida vaja läheb. Siin juures on oluline märkida, et seadmeid antakse ettevõttele teatud ajaks kasutada ning ettevõtte on kohustatud tasuma kuutasusid seadme kasutamise ajal. Lõpuks on võimalik toode ka välja osta.
  • Faktooring – pole otseselt tegemist laenuga vaid ettevõtte arvete müümisega, kus ettevõtte saab müüa oma arveid faktooringupakkujale, kes maksab arved ettevõttele. Hiljem saab arvete pakkuja tasujalt arve summa. Nii on võimalus ettevõttel ära maksta arved, mis on ületanud tähtajad või puuduvad vabadvahendid.

Peale nende kuue laenuliigi on veel mitmeid, mida võivad pangad pakkuda. Kindlasti võib ettevõtte näha, et teenuste seas on ka kiirlaenud või väikelaenud, mida pakutakse enamasti eraisikule. Samas ei puudu ka hübriidlaenude kombineeritud lahendus, kus on erinevate laenuteenuste tingimused ja tunnused koos.

Ärilaenud – tagatisega või ilma. Kumb on parem?

Laenusid on mitmeid erinevaid, kuid laias laastus jagunevad need kaheks: tagatiseta ja tagatisega ärilaenud. Tagatiseta laenu peamiseks eeliseks on see, et taotleja ei pea omavara hüpteekima. Laenu saamiseks ei ole vaja tavaliselt ühegi käendajaolemasolu kui pole mainitud teisiti. See on oluline, kui taotlejal pole kinnisvara, mida tagatiseks panna.

Tagatisega laenude puhul tuleb taotlejal panna panti oma kinnisvara, kui peaks juhtuma, et ei jõua enam tagasimakseid teha. Tavaliselt on need laenud soodsamate intressidega, kui võrrelda neid laenuga, mis on ilma tagatiseta. Nende puhul on laenuandja kindel, et saab teatud ajajooksul oma ära antud summa tagasi.

Siin juures tuleb maninda, et kui laenutaotleja ei plaani jätta saadud summat tagasi maksmata, siis on sobilik kasutada laenu, mis sisaldab mõnda tagatist, sest sealsed intressid oleksid tunduvalt väiksemad. Vara, mis on panditud annab pangale kindluse, kui laenusaaja ilma midagi ütlemata tagasimakseid tegema ei hakka.

Siin juures tuleb siiski ära mainida, et ei ole oluline, millise laenuga on tegemist. Kõikide puhul on soovitatav lugeda ja tutvuda tingimuste ja lepingutega. Kui ise kõike ei leia, siis Kreditum on kokku pannud erinevate pankade võrlduse, kus leiad need kõik olulised tingimused kiirelt.

Milline peaks olema tagatis?

Hüpoteegiks valitakse üldjuhul alati mõni oma kinnisvara või maatükk, mille väärtus on üsna kõrge. Oluline on jälgida, et viimane laenusumma sõltub sinu tagaitiseks pandud kinnisvara/maatükki väärtusest. On juhtumeid, kus laenusumma on isegi 100% kogu hüpteegi väärtusest, kuid enamasti jääb see siiski 85% vahele kogu väärtusest. Siiski on kõik tingimused tunduvalt paremad kui tavapärasel pangal, kes laene pakub. Selleks, et saaksid konkreetse pakkumisega tuvuda pead kalkulaatorisse lisama vajaminevad arvud ning leiadki sobivad pakkumised.

Kreditumist võid leida pakkujaid, kelle puhul on pakutav laen kuni 15 000€-ni. Seal hulgas on oluline välja tuua, et nendegi puhul saab vajadusel sinu erinevate tingimuste ja vajadustega arvestades taotleda suuremaid summasid. Ühesõnaga, mida suurema väärtusega on sinu hüpteek, mille sa laenu taotledes endale tagatiseks paned, seda suurema protsendi saab pank, kui jätad midagi etteteatamata tagasimaksete tegemise katki.

Samas tuleb tunnistada, et finantsturult leiab ka laenusid, mis ei nõua igasuguseid käendusi jms. Need on tuntud kui tagatiseta laenud, millsest on juttu alljärgnevalt.

Tagatiseta ärilaen

Kuidas kaasata täiendavaid finantsvahendeid, kui ettevõttel puudub tagatiseks sobiv vara, omanikud ja juhatuse liikmed ei soovi eraisikuna laenu käendada või pangast on saadud eitav vastus? Sellistes olukordades sobib kõige paremini vaid tagatiseta ärilaen. Laen on üldjuhul vaba otstarbega ja sobib nii äri käivitamiseks, seadmete soetamiseks, kaubavarude täiendamiseks kui ka suuremate äritehingute finantseerimiseks. Lühidalt öeldes – ükskõik millise finantseeringuga on tegemist, sobib tagatiseta laen alati.

Summad on küll tavapärasest väiksemad ning piiratud, siis laenu protsess on selle võrra kiirem ja erinevad tagasimaksed, mis tuleb teha kokkulepitud taotlejaga, et ta suudaks tasuda oma vajalikud intressid ja arved, mis kaasnevad laenu võtmisega ja saamisega.

Tagatiseta ärilaenud on Eesti turul võrdlemisi uued, ent on kiire ajaga muutunud üheks lemmiklahenduseks. Kuna tavaliselt on summad väga suured, siis tuleks arvestada, et tagatiseta laenu saada on väga raske. Seega, tõenäolisem on suurte summade puhul saada siiski tagatisega laen, seda üldiselt kinnisvara tagatisel.

Mille jaoks sobib ärilaen?

Nagu varasemalt mainitud võib ärilaenu kasutada paljudel erinevatel eesmärkidel. See on mõeldud nii investeeringuteks, ajutise rahavajaduse katteks või pikemaajaliste tegevuste finantseerimiseks. Samuti on mõistlik laenu taotleda ettevõtte käima lükkamiseks, kui takistuseks on algkapitali puudumine, pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

Tavaliselt pakuvad erinevad pangad ärilaenu erinevateks otstarveteks erinevate laenudena. Sellisel juhul on laenutingimused tehtud just sobivaks vastavalt laenuotstarbega. Näiteks on investeerimislaenud olemuselt pikaajalised, kuid arvelduslaenud lühiajalised. See aitab valida just kõige sobilikuma pakkumise vastavalt ettevõtte vajadusele.

Pangas laenu taotlemise tingimusteks on, et see väljastatakse vaid juriidilisele isikule kinnisvara või eraisikust juhatuse liikmete käenduse alusel. Taotlemiseks on vajalik esitada äriplaan koos kolme aasta finantsprognoosidega. Juba prageu tegutseva äri puhul küsitakse ka viimast majandusaastat, bilanssi ja kasumiaruannet. Samas on oluline, et ettevõttel, kes laenu taotleb ei oleks võlgasid. Neid saab kontrollida endal Maksu-ja Tolliameti leheküljel sisselogides.

Millised on ärilaenu eelised ja puudused?

Peamine põhjus, miks mitmed ärid on otsutanud laenu käendada, mitte finantseerida ettevõtte vajadusi eraisiku väikelaenudega, on ärilaenude soodsamad tingimused ja kiirem taotlemine.
Peamised eelised on kiire taotlusprotsess, kus laenutaotlejal on võimalus oma soovitud toode hiljem välja osta või ei pea ta oma ettevõttele laenu saamiseks pantima oma kinnisvara. Samas on tuleb siia alla tuua ka see, et kui vajad kiirelt mõnda suuremat summat, siis aitavad ettevõttel oma tegevust jätkata just nimelt ärilaenud. Ärilaenu taotledes tuleb positiivse vastuse korral sobilik vastus juba vähem kui 20 minutiga.

Võrdlemisi paindlik tagasimakseperiood ning mõistlikud intressid on samuti ühed olulisemad eelised, miks tasuks ettevõttel mõelda ärilaenule, kui on juhus, et ei jõua oma arveid ära maksta või on vaja oma seadmeid ja tehnikat uuendada. Kuna mitmete äride laenud, mis taotletakse on võetud üsna suure summa peale, siis nende intressid on tunduvalt soodsamad, sest vaid nii on võimalik panna taotleja tagasimakseid tegema. Samas ei saa ka ära unusrtada paindliku maksegraafikut, mis on valminud just nimelt ettevõtte majandusnäitajaid vaadates ja analüüsides.

Mis on ärilaenu puudused?
Muidugi võib ärilaen tunduda väga ahvatleva võimalusena. Seda eriti alustava ettevõtte jaoks, kuid nagu ikka on igal heal asjal ka omad puudused, millega tuleb kindlasti leppida ja arvestada. Toome punktidena välja mõned puudused, mis võivad laenu taotledes ette tulla.

  • Mõju käendajalaenu saamise võimalusele – tavaliselt juhatuse liige, kes käendab ettevõtte jaoks laenu ei saa enam ise eraisikuna laenu võtta. Siin juures tuleb mainida ka, et järelmaksu saamine võib olla raskendatud. Käendus on üsna tõsine kohustus, mis tavaliselt ei ole ettevõtte igakuine kohustus võib selleks igahetk muutuda.
  • Rahavoodmuutuvad keerulisemaks – laen annab võimaluse rabeleda välja ajutistest raharaskustest, kuid nii tehakse endale tulevikku kohustus, mis võib mingil määral häirida ka palkade maksmist.
  • Äriplaani subjektiivsus – kui sina ja sinu ettevõtte jäete miski pärast ärilaenust ilma, isegi kui rahavood on suurepärased, siis tuleb arvestada, et teil ei olnud ette näidata oma äriplaani, mis võib olla üsnagi kasulik laenu saamisel.

Lühidalt öeldes, siis ärilaenu saamine ja selle kasutamine on väga mugav ja lihtne, aga sellegi poolest on vaja meelespidada, et tegemist on kohustusega, mida tuleb täita. Enne kui alustad taotlemist, siis istu maha ning mõtle põhjalikult läbi, kas on vaja ilmtingimata laenu taotleda või on võimalus leida ka alternatiive, et ettevõtte püsiks.

Kuidas leida sobivaim ärilaen?

Pakkumisi võib leida väga erinevaid, nii on ka ärilaenude puhul. Enne kui alustad taotlemist tuleks uurida ja võrrelde erinevaid, et leida endale ja oma ärile see kõige õigem laen, mis aitaks teil vajalikud finantseeringud korda saada. Olenamata tingimustest ja kriteetirumitest, siis mingil määral on igal pangal midagi, mis on pisut teistmoodi.

Esialgu on oluline välja nuputada mille jaoks on antud laenusummat üldse vaja. Seejärel on tähtis mõelda, kas laenusumma suurus, mis on hetkel paberil kirjas on ikka päris see, mida vajatakse või on võimalik ka väiksema summaga hakkama saada. (Võib olla ka alati teistpidi.) Pead läbi mõtlema ka tagasimaksete summad, mida on võimalik ettevõtte laenuandjale tagasimaksma, muidugi ei tohi ka unustada, et see summa, mis tuleb tagasi maksta on soetud perioodist, mis on määratud tagasimaksetele. Ei tohi ainult mõelda, et just see pank ja tagasimakse on kõige parem. On oluline, et paneksite paika kõik oma otstarbed ja summad, mis on vaja, et laenusumma ära kataks.

Kreditumi leheküljelt on kerge leida informatsiooni, miks ja kuidas tuleks võrrelda erinevate laenupakkujate pakutaivaid laene, seejuures arvestades nende pakutaivaid intressimäärasid ja lisatasusid. Laenutingimused erinevad vägagi, olenevalt laenuliigist, seejuures ka maksesumma, intress ja muud kohustused, millele võib olla kohe ei mõtle. Soovitame tutvuda erinevate laenupakkumistega ja täita ära laenutaotlused. Taotluse esitamine on tasuta ja ei kohusta mitte millekski, kuid sellegi poolest saad ettekujutuse, mida antud laenuandjad sinult laenu andes ootavad.

Kes saab ärilaenu taotleda ja kuidas see toimub?

Ärilaenu saavad taotleda ettevõtted, kus on tavaliselt vaja ka juhatuse liikme käendust. Käendajaks võib olla mõni eraisik, kes on seotud antud ettevõtte äritegevusega. Siin saab välja tuua ka selle, et tegemist ei pea olema eelkõige juhatuse liikemega. Sobib ka keegi, kes on ettevõtte osaline või osaliselt seotud, aga omab õigust olla käendaja. Ettevõtte peab olema kindlasti registreeritud ja omama positiivset rahavoogu.

On selgeks tehtud, kes saab laenu taotleda, aga kuidas taotlemine ise käib on endiselt segane? All järgnevalt on pisut seletatud, kuidas toimub ärilaenu taotlemine, kas see on raske või kerge ning kui kaua võtab kogu etteantud protsess tegelikult aega.

Kuidas ärilaenu taotleda?

Ärilaenu taotlemine on põhimõtteliselt sarnane teiste laenude taotlemisega. Protsess on sellegi poolest igal laenupakkujal erinev ning sellega tuleb leppida. Kõike ei saagi igal pool samamoodi. Samas olulised tingimused ja kriteeriumid on igal pool ühesugused. Kriteeriumitest on juttu ka järgnevas suuremas peatükis. Suurim erinevus teiste laenudega on see, et puudub isikutuvastus, mis on tähtis eraisiku laenudele.

Igasuguste finantsteenuste pakkujate leidmine ja nende võrdlemine võtab tohutult aega, lausa mitu päeva. Ärilaenu taotlemiseks tuleb aga esitada taotlus. Seda saab teha ka Kreditumi lehel spetsiaalset kalkulaatorit kasutades. Vali endale sobiv periood ning summa ja näed peagi pakkujate võimalusi. Nii ei pea sa täitma taotlusi mitmete laenupakkujate juures ega raiskama oma aega, sest vaid ühe laenutaotlusega saad pakkumised paljudelt usaldusväärsetelt pakkujatelt, kes on nõus sinu kriteeriumitele ja soovidele vastavalt laenu andma.

Sinu jaoks parim pakkumine sõltub vaid sinust, sinu isiklikest eelistustest ja vajadustest. Kas firmal on olemas kinnisvara või ollakse üldse valmis kinnisvara pantima? Kuidas on käendajatega? Kas ettevõtte omanikud või juhatus on valmis olema käendajad? Miks võetakse laenu ainult pangast või kaalutakse ka teisi võimalusi erinevate laenufirmade näol? Kui oled saanud omale küsimustele vastused või kahtled endiselt, siis teeb Kreditum erinevate pakkujate võrdlemise väga lihtsaks.

Ärilaenu tingimused

Uut ettevõtet alustades või järgmist tegevussuunda planeerides on panga jaoks kõige tähtsam dokument – äriplaan. Selle põhjal antakse hinnang nii ettevõtte võimekuse kui ka jätkusuutlikkuse kohta tulevikus laenu tagasi maksta. Sõltumata sellest, kui hästi on koostatud äriplaan, tuleb valmis olla ka selleks, et pank ei hinda esitatud tegevuskava ja finantsprognoose piisavalt realistlikuks ning ei näe võimalust sellise äri rahastamiseks. Vahel võib piduri laenamisele panna ka kõrge ärilaenu intress.

Need on aga ainult tüüptingimused, mis on kõige levinumad. Kui ettevõte ei vasta nendele nõudmistele, on ka teisi laenupakkujaid, kes pakuvad tunduvalt paindlikumate tingimustega lahendusi. Näiteks pakuvad mõned laenuandjad ärilaenu vaid konto väljavõtte põhiselt ning menetletakse ka väiksemate maksehäirete ja maksuvõlaga ettevõtteid.

Vahel on võimalik laenata ka vaba tagasimakse graafikuga. See tähendab, et tasutakse igakuiselt üksnes intresse ning põhiosa asutakse siis, kui see on ettevõttel võimalik. Selline variant on eriti hea, kui ettevõte osaleb riigihankel ja töö teostamiseks vajatakse käibevahendeid, kuid tulu saadakse alles mitme kuu pärast. Siis saad tagasi maksta täpselt siis, kui võimalik ning enne seda rahuliku südamega kõik projektid teostada.

Kokkuvõte

Edukas äri eeldab alati läbimõeldud tegevusplaani ja hästi juhitud rahavoogusid. Seetõttu on juba ettevõtet alustades mõistlik läbi mõelda, millised on ettevõtte eesmärgid lähima kole kuni viie aasta lõikes ja kuidas seda kõike finantseerida. Selleks on palju erinevaid võimalusi, kuid üks nendest on ärilaen. Ärilaen on laen, mis on mõeldud just ettevõtetele ja sellel on palju erinevaid võimalusi ning otstarbeid. Seda iseloomustavad tavaliselt väga paindlikud tingimused ja individuaalsed pakkumised, mis muudavad ärilaenud väga mõistlikeks valikuteks just alustavatele ettevõtetele ja väikettevõtetele.

Olenemata, kas teie ettevõte on alles alustav või juba vana kala, võib alati ette tulla olukorda, mil käibevahendeid napib või soov hoopis äritegevust laiendada näiteks masinapargi ostmise kaudu. Ärilaen sobib igaks selliseks juhuks. Usume, et ettevõtlikkus ning head äriideed väärivad toetust. Ära lase oma head ideed raisku, vaid esita laenutaotlus juba täna.